Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?
Mesleki yeterlilik belgesi, kişilerin faaliyet gösterecekleri alanda ulusal yeterliliğe sahip olup olmadığını gösteren bir belgedir. Dolayısı ile kişilerin bu belgeye sahip olması durumu, birçok avantajı da beraberinde getirmektedir.

Birçok kurum tarafından istenen, farklı meslek gruplarında standart olarak alınması zorunlu olan Ülkemizde, belli kurumlar tarafından belirlenen ulusal standartlar doğrultusunda kişilerin herhangi bir meslekte göstermeleri gereken temel koşulları sağlaması halinde verilen belgelere denir. Günümüzde bu belgeyi almak zorunda olan 143 meslek grubu bulunmaktadır. Bu meslek grupları kendi arasında farklı gruplara ayrılmaktadır. Ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli kategorileri altında bulunan mesleklerin, mesleki yeterlilik belgesi alması zorunludur.

Belli kategoriler haricindeki meslek gruplarının bu belgeyi alması zorunlu değildir. Fakat faaliyet gösterdiği alanda belli standartlara ve yeterliliğe sahip olduğunu belgelemek isteyen kişiler de mesleki yeterlilik belgesi alabilmektedir. Lisans düzeyinde eğitim sahibi olan meslekler bu belgeyi almak zorunda değildir, çünkü gerekli kapsamın dışındadırlar. Mesleki yeterlilik belgesini, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşları aracılığı sayesinde alabilirsiniz. Ülkemizde farklı meslek grupları için mesleki yeterlilik belgesi verebilecek düzeyde akredite edilmiş kuruluşlar bulunmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almanın Avantajları Nelerdir?

Mesleki yeterlilik belgesi, kişilerin faaliyet gösterecekleri alanda ulusal yeterliliğe sahip olup olmadığını gösteren bir belgedir. Dolayısı ile kişilerin bu belgeye sahip olması durumu, birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Öncelikle mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kişiler, alanındaki ilgili kurumlara bu meslekte yeterli bilgi ve becerilere sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Mesleki yeterlilik belgesi hem kurumlar hemde kişiler için büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlardan bazıları;

  • Kişiler belge aldıkları alanda sahip olduğu yeterlilikleri kurumlara kanıtlar
  • Belli eğitimlerden geçen kişilerin iş hayatına katılması ile daha kaliteli ve verimli çalışma ortamları sağlanır
  • Ülkemizdeki meslek kolları, uluslararası kriterlere erişir
  • Daha profesyonel ve iş güvenliği arttırılmış meslek gruplarının temeli sağlanır
  • Tüketiciye sunulan hizmet ve ürünlerde gözle görülür bir kalite artışı sağlanır

Bu gibi birçok avantajı sayesinde mesleki yeterlilik belgesi farklı meslek grupları tarafından istenmekte ve bu mesleklere yenileri eklenmeye devam edilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak Zorunlu Mudur?

Ülkemizde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenmiş belli meslekler için, mesleki yeterlilik belgesi almak zorunludur. Fakat bu durum her meslek için geçerli değildir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenmiş olan tehlikeli ve çok tehlikeli kategorileri içinde yer alan meslek grupları için, mesleki yeterlilik belgesi alınması kanunlaştırılmıştır. Dolayısıyla bu iki meslek grubunun içinde yer alan kişilerin ilgili mesleki yeterlilik belgelerini alması zorunlu hale getirilmiştir.

Öncelikle, kurumlar bu belgeyi iş hayatında kalıcı istihdam sağlanması için istemektedir. Bu şekilde artacak olan üretim ve hizmet kalitesini maksimum düzeye ulaştırmak için de alanında bilgi sahibi olan kişilerin çalıştırılması ve istihdamlarının sağlanması hedeflenmektedir. Ulusal olarak belirlenmiş yeterlilikler ışığında iş gücünün artması ve buna bağlı olarak da üretim kalitesinin iyileştirilmesi açısından mesleki yeterlilik belgesi büyük bir önem taşımaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenmiş olan meslek grupları, mesleki yeterlilik belgelerini ilgili kurumlara başvuru yaparak alabilmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi için, farklı meslek gruplarına farklı ölçme değerlendirme yolları uygulanmaktadır. Başvurunun onaylanması halinde, gerekli sınavlara giren adaylar başarılı olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi sahibi olabilirler.