Sigortalılar ile İlgili Kanun Yürürlükte!

Sigortalılar ile İlgili Kanun Yürürlükte!
Kanun yürürlüğe girdiği zaman, mevcut sigortalılar, gelir/aylık alanlar, hak sahipleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler otomatik olarak genel sağlık sigortalısı olarak kabul ediliyor. Yani, bu kişilerin sigorta primlerini düzenli olarak ödemeleri ve belirli bir süreyi tamamlamaları gerekiyor.

Bu şartı sağladıklarında genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu düzenleme, mevcut sigortalıların süreçten etkilenmeden sigorta kapsamında kalmasını sağlamak ve prim ödeme disiplinini teşvik etmek amacıyla yapılıyor.

Bağımsız çalışanlar, yani BAĞ-KUR'lu olanlar, Ek-5, Ek-6, Ek-9 (Ev işlerinde 10 günden fazla) ve gelir testine göre prim ödeme yükümlülüğü olan genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 30 gün prim ödeme şartını yerine getirmelidir.

Ayrıca, sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcu olmamalıdır, ancak tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler bu şarttan muaf tutuluyor.

Kız çocukları için yapılan değişiklikle, durumları değişen kız çocuklarına anne ve babalarından sağlık yardımı alabilme imkânı tanındı.

Zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten bir yıl öncesine kadar en az 90 gün prim ödemiş olan bireyler, sağlık hizmetlerinden 10 güne ek olarak ekstra 90 gün daha yararlanabilecekler. Bu süreçte, bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte toplamda 100 gün boyunca genel sağlık sigortası avantajlarından faydalanabilecekler.

Zorunlu Sigorta Sona Erdikten Sonra Sağlık Sigortası 10 Gün Devam Edecek!

Zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün prim gün sayısına sahip olanlar, 10 güne ek olarak 90 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. Bu süreçte bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte toplamda 100 gün süreyle genel sağlık sigortasından faydalanabilecekler.

Bu ödeme, kişinin genel sağlık sigortası kapsamındaki haklarından yararlanabilmesi için bir ön koşuldur. Yani, bir kişi sağlık hizmeti alabilmek ve bu hizmetlerden sigorta tarafından karşılanmasını sağlamak istiyorsa, belirli bir süre boyunca prim ödemesi yapmış olmalıdır.

Ayrıca, kız çocuklarının durumları değiştikten sonra bile anne ve babalarından sağlık yardımı almalarına olanak sağlayacak şekilde 6111 sayılı kanunda değişiklik yapılmıştır.