Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır!Miraç kandili ne zaman

Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır!Miraç kandili ne zaman
Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır neler yapılmaz?Miraç kandili ne zaman..Miraç Kandili, İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biridir. Mübarek 3 aylardan Recep Ayının 27. Gününe denk gelen Miraç Kandili 15 Mayıs Cuma günüdür.
 Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır neler yapılmaz?Miraç kandili ne zaman..Miraç Kandili, İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biridir. Mübarek 3 aylardan Recep Ayının 27. Gününe denk gelen Miraç Kandili 15 Mayıs Cuma günüdür.

Bu gecede Peygamberimiz bir mucize olarak Mekke'deki Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ve oradan da göklerin İlahi derinliklerine doğru yükselip Cebrail'in bile giremediği Sidretül Münteha'yı geçerek ruhen ve bedenen Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmıştır. Bu olaya miraç ya da göğe çıkış denir.
 
Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. 

Bu olayın bahsi İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'da İsra Surelerinde geçer. "Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir."(İsra :1)

Kuran'da Miraç'tan bahseden ayetler Necm Suresinde geçer; "Muhakkak ki o, O'nu bir başka inişte daha gördü. Sidretü’l Müntehâ’nın yanında. O'nun yanında da Me’va cenneti. O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı. Göz şaşmadı ve aşmadı. Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.(Necm suresi: 13-18)

Yarın Akşam Miraç (Gecesi) Kandili...
Recep Ayının 27. gecesi yani yarın akşam Miraç Gecesidir.
Miraç Gecesinde yapılacak olan ibadetler:
Yatsı namazından sonra 12 rekat Hacet namazı kılınır.
Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur.
Namaza niyet:
''Ya Rabbi, senin rızan için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın Sevgili Habibin Muhammed Mustafa'nın hürmetine ben aciz kulunu affeyle ve senin rızana kavuşmayı bana nasip eyle.''
Namazdan sonra:
 4 Fatiha
* 100 defa, ''Sübhanallahi ve'l-hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahu ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azim''.
* 100 İstiğfar-ı şerif<
* 100 Salavat-ı şerife okunup dua edilir.
Bu namazda, ihlaslar 100 adet okunur veya bu namaz 100 rekat olarak kılınırsa; bunu yerine getiren mümin bu namazın feyz ve bereketiyle huzuru mahşerde namaz borçlusu çıkmaz.
Hadis-i şerifte, Miraç (Recep Ayının 27. gecesi) gecesinin gündüzünde oruç tutana altmış ay oruç sevabı yazılacağı müjdelenmiştir..
O gün öğle ve ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Her rekatte Fatiha'dan sonra 5 Ayetel-Kürsi, 5 Kul ya eyyühe'l-Kafirun, 5 İhlas-ı Şerif, 5 Kul euzu birabbi'l-felak, 5 Kul euzu birabbi'n-nas sureleri okunur. (Kaynak bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı)
Bir Mümin ve Münafık Hikayesi:
Evliyanın büyüklerinden Şakik-i Belhi şöyle buyurmuş;
''Mümin hurma fidanı dikip, o fidanın diken vermesinden korkan kimse gibidir. Münafık ise diken ağacı dikip hurma toplamayı bekleyen kimse gibidir. Allah iyilik yapan herkese, karşılık olarak ancak sevap verir, iyilikleri, hayır sahiplerini, yoldan çıkmış, ahlaksız ve kötü kimselerin seviyesine indirmez.''
Miraç Gecesinin feyzi ve bereketi tüm insanlığın üzerine olsun.. Amin.