Yeni Kimlik Kartı Sahiplerine Aile Destek Programı ile 1.250 TL Destek Ödemesi Veriliyor

Yeni Kimlik Kartı Sahiplerine Aile Destek Programı ile 1.250 TL Destek Ödemesi Veriliyor
Yeni Kimlik Kartı Sahiplerine Aile Destek Programı ile 1.250 TL Destek Ödemesi Veriliyor

Türkiye'deki yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelere yönelik Aile Destek Programı, genişletilerek ve süresi uzatılarak daha fazla vatandaşa finansal destek sunmayı amaçlamaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere ekstra maddi yardım sağlanacağını duyurarak, düşük gelirli ailelerin ekonomik baskılarını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Yanık, Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin devam edeceğini ve yeni yardımların da sağlanacağını açıkladı. Vatandaşlık maaşı ve tamamlayıcı sosyal yardım gibi desteklerin belirli bir gelir seviyesinin altında olan vatandaşlara sunulacağını belirtti. Bu yardımların, ailelerin gelir düzeyini yoksulluk sınırının üzerine çıkararak yaşam kalitelerini iyileştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Yardım miktarları, ailelerin gelir durumlarına bağlı olarak belirlenecektir. Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı onayıyla ekonomik risk altında olan bir gelir grubunun belirlendiğini söyledi. Bu grup, yoksulluk sınırının hemen üzerinde bile olsa ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve bu nedenle ekstra maddi yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Bu yardımların, ailelerin geçim standartlarını korumalarına ve yoksulluk sınırının altına düşmeleri durumunda daha fazla yardım almalarına yardımcı olacağı vurgulandı.

Aile Destek Programı'nın ödemeleri, Bakan Yanık'ın ifadesine göre bir yıl daha sürecektir ve ardından programın devamlılığı sağlanacaktır. Ancak programdan faydalanacak ailelerin belirli bir gelir düzeyinde olması gerekmektedir.

Gelir seviyelerine göre, aylık geliri 450 TL ve altında olan ailelere 1.250 TL destek verilecektir. 450 TL ile 911,15 TL arasında geliri olan ailelere 1.100 TL, 911,15 TL ile 1372,30 TL arasında geliri olan ailelere 950 TL, 1372,30 TL ile 2.835,60 TL arasında geliri olan ailelere ise 850 TL destek sağlanacaktır.

Aile Destek Programı'nın kapsamının genişletilmesi ve yeni yardım programlarının uygulamaya konulması da Bakan Yanık tarafından açıklandı. Bu çerçevede, yoksulluk sınırının altında yaşayan vatandaşlar için ekonomik destek stratejileri belirlenmiştir. Yanık, vatandaşlık maaşı ve tamamlayıcı sosyal yardım gibi ek yardımların belirli gelir düzeyinin altındaki ailelere sunulacağını ifade etti. Bu sayede ailelerin gelir seviyelerini yoksulluk sınırının üzerine çıkarmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek hedeflenmektedir.