Taşeron işçilere büyük zam geliyor! TYP, belediye şirket, uzman çavuş, KİT…

Taşeron işçilere büyük zam geliyor! TYP, belediye şirket, uzman çavuş, KİT…
Asgari ücrete zam kararından sonra gözler taşaeron işçilerin maaşına çevrildi.

Bu gelişmenin ardından gözler taşeron işçilerin durumuna çevrildi. Geçici işçilerin kadroya alınması, belediye şirketlerinde çalışanlar, ücretli öğretmenler, uzman çavuşlar ve kamu iktisadi teşebbüslerindeki (KİT) taşeron işçileri de kapsayan düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yeni asgari ücret tutarı olan 11.402 TL açıklandı. Bu süreçte, taşeron işçilere kadro verilip verilmeyeceği büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Meclis’in gündeminde taşeron düzenlemesi bulunmaktadır ve bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın somut adımları merakla beklenmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu ve sendika kanunu gibi çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirtmiş ve bu konuda gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade etmiştir. Taşeron sorununun çözümüne yönelik çalışmaların büyük kısmının tamamlandığı ve geçici işçiler dosyasının kapatıldığı belirtilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, KİT’lerdeki taşeron sorununu da çözmeyi taahhüt etmiş ve yaklaşık 80 bin olan taşeron işçi sayısının artmasıyla birlikte bu konunun çözülmesine yönelik çalışmaların yapıldığını belirtmiştir. Yaklaşık 100 bin işçinin kadroya geçeceği ifade edilmektedir.

Yeni Meclis’in öncelikli gündem maddelerinden biri taşeron işçilerin kadroya geçirilmesidir. Yaklaşık 100 bin taşeron işçinin düzenlemeyle kadroya geçmesi hedeflenmektedir. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, taşeron işçilerin kadro sorununun devam ettiğini belirtmiş ve kapsam dışında kalan taşeron işçilerin de kadro bekleyişlerinin sürdüğünü ifade etmiştir.

Ayrıca, belediye şirketi işçilerinin kadroya alınması konusunda da açıklamalar yapılmıştır. Bu konuda söz alan bir siyasi parti yetkilisi, taşeron işçilerin ve yaklaşık 600 bin belediye şirketi çalışanının kadroya geçmesi için gerekli adımların takip edileceğini ve destekleneceğini belirtmiştir.

Öte yandan, uzman çavuşlar da kadro bekleyen kesimler arasında yer almaktadır. Uzun bir süredir kadro beklentisi içinde olan uzman çavuşlar için eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili çalışmaların önümüzdeki dönem Meclis’te ele alınacağını ifade etmiştir.

Bu gelişmelerle birlikte, asgari ücretin belirlenmesi ve taşeron işçilerin kadroya alınması gibi önemli konuların gündemde olduğu görülmektedir. Çalışma hayatının düzenlenmesi ve işçilerin haklarının güvence altına alınması amacıyla yapılacak düzenlemelerin takip edilmesi beklenmektedir.