Staj ve Çıraklık ile 2000 sonrası SGK’lılardan bu adaletsizlik için Vedat Işıkhan’a çağrı!

Staj ve Çıraklık ile 2000 sonrası SGK’lılardan bu adaletsizlik için Vedat Işıkhan’a çağrı!
Staj ve Çıraklık ile 2000 sonrası SGK mağduriyetlerinin giderilmesi için Yeni Bakan'a çağrıda bulundular.

Maalesef, 2000 sonrası SGK’lılar EYT yasası kapsamına alınmamıştır ve mağduriyetleri giderek artmaktadır. Aynı prim ve yaş şartlarını yerine getiren vatandaşlarla sadece birkaç günlük fark nedeniyle 17 yıl sonra emekli olmaları büyük bir tepkiyle karşılanmaktadır.

8 Eylül 1999’dan önce işe başlayanlarla aynı şartlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, bu mağduriyetin giderilmesi için bir çalışma yapılmasını talep etmektedir.

2000 sonrası girişli olan vatandaşlar için ise yeni bir reform öngörülmektedir. Prim gün sayısında indirim ve kademeli emeklilik gibi düzenlemeler planlanmaktadır. Bu durum, EYT kapsamına girmeyen kişilere avantaj sağlayacaktır.

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’ın öncelikli konularından biri 2000 sonrası SGK’lılar mıdır? Yeni bakan göreve geldikten sonra, 2000 sonrası vatandaşların beklentileri artmış ve “#BakanIsıkhan2000LerSiziBekliyor” etiketiyle seslerini duyurmaya çalışmışlardır.

Bakan Işıkhan’ın bu beklentileri karşılayabilmesi mümkün müdür? İlk olarak staj konusu gündeme gelecektir. Staj, çıraklık, 2000 sonrası sigorta girişliler, 3600 kısmi emeklilik ve ABO mağdurları ülkenin dört bir yanından seslerini duyurmaya çalışırken, yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan beklentiler yükselmektedir. Kademeli emeklilik sisteminin getirilmesi gibi konular da dosyalar arasında yer almaktadır, ancak henüz somut adımlar atılmamıştır.

Daha önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, stajın bir mağduriyet konusu olmadığını belirtmiş ve mağdurlardan büyük tepkiler almıştı. Ancak seçimlere yakın bir süreçte “Tüm sorunları çözeceğiz” şeklinde olumlu bir açıklama yapmıştı. 2023 seçimlerinden sonra yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan göreve gelmiştir. Bu durum, Vedat Bilgin’in konuyu yarım bıraktığı ve Işıkhan’ın bu sorunları tamamlayabileceği sorusuyla birlikte büyük bir soru işareti oluşturmuştur.

Yeni bakanımız henüz mağdur kesimlerin sorunlarıyla ilgili açıklama yapmamıştır. Bu süreçte emekli olmak isteyen staj ve çıraklık, 2000 sonrası sigorta girişliler, 3600 kısmi emeklilik, ABO mağdurları gibi gruplar sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışmaktadır. Gözler şimdi yeni bakan Işıkhan’a çevrilmiştir.

Bu adaletsizliklerin giderilmesi ve mağduriyetlerin çözüme kavuşturulması için umutlu bekleyiş sürmektedir. Staj, çıraklık ve 2000 sonrası SGK’lılar gibi grupların talepleri ve beklentileri yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’ın önemli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Toplumun geniş kesimlerinde bu konuların adil bir şekilde çözülmesi ve adaletin sağlanması yönünde büyük bir beklenti vardır.