SGK harekete geçti... SGK girişi olanlara para yardımı! En az 3.650 TL en fazla 5.700 TL veriliyor

SGK harekete geçti... SGK girişi olanlara para yardımı! En az 3.650 TL en fazla 5.700 TL veriliyor
SGK, Türkiye'de vatandaşların sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli destek ödemeleri sağlar. Bu destekler, belirli koşullar altında, sigortalı bireylerin kendilerine veya aile üyelerine maaş bağlanmasını içerebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye'deki sigortalı kişilere ve hak sahiplerine önemli destekler sağlıyor. Kurum vatandaşların sosyal güvence ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli destek ödemesi yapıyor. Bu ödemeler sigortalının ailesinin maddi güvenliğini sağlamak ve mağduriyetlerini en aza indirmek amacıyla yapılıyor. T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana ödemeler ayın belirlenmiş günlerinde yapılıyor.

EN AZ 3.750 TL EN FAZLA 5.600 TL VERİLİYOR

Ara zam ile birlikte en düşük yüzde 50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar yüzde 75 olurken 5.625 liraya yükseldi.

5 YIL ŞARTI VAR

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

Ayrıca;

Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,

Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.

Ancak 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır.

Ayrıca kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

DİLEKÇEYLE BAŞVURMAK GEREKİYOR

Ölen çocuktan dolayı ana ve babaya maaş bağlanması için ölen SSK'lı çocuğun her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması ya da 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Bu şartın varlığı hâlinde ölen sigortalıdan dolayı ana ve babaya ölüm aylığı bağlanabilmesi için hak sahiplerinin örneği SGK tarafından hazırlanan tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile SGK'ya başvurmaları gerekmektedir.