MAHKUMLARA AF GELECEK Mİ? 8. Yargı Paketi’nde İnfaz Düzenlemesi ve Genel Af Var mı?

MAHKUMLARA AF GELECEK Mİ? 8. Yargı Paketi’nde İnfaz Düzenlemesi ve Genel Af Var mı?
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 8. Yargı Paketi, infaz düzenlemesi ve genel af konusunda önemli beklentilere yol açıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 8. Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesi ve genel af konusundaki beklentiler artıyor.

Paketin ocak ayında açıklanması bekleniyor.

8. Yargı Paketi’nde Neler Var?

Pakette şu ana kadar 67 madde bulunuyor. Bunlar arasında öne çıkanlar şunlar:

 • Evlenen kadınların sadece kendi soyadını kullanabilmesi
 • Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının yükseltilmesi
 • Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırının yükseltilmesi
 • Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birinin denetimli serbestlikte geçirilmesi
 • Denetimli serbestlik süresinin 3 yılla sınırlandırılması
 • Kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenen zorlama hapsine itiraz yoluna ilişkin düzenleme yapılması
 • Makul sürede yargılanma hakkının ihlâl edildiği iddiasıyla yapılmış ve AYM’de derdest olan bireysel başvurular ile AYM’nin incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verdiği bireysel başvurular bakımından da Tazminat Komisyonu’na başvuru imkânı getirilmesi
 • Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerin, cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilmeleri
 • Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçuların, sınavsız olarak arabulucu olabilecek olması
 • İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılarak, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artırma yapılması sonucunda belirlenen miktarlarda bin TL’nin altı dikkate alınmayacak olması
 • Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı üzerine ilk derece mahkemesince verilen kararlar ile Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yeniden verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyize başvurulabilecek olması

İnfaz Düzenlemesi

Paketteki infaz düzenlemesi, hükümlülerin cezaevinde geçirecekleri süreyi azaltmaya yönelik. Buna göre, hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40’ını cezaevinde çekecek.

Denetimli serbestlik süresi de 3 yılla sınırlandırılacak. Hükümlülerden 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar, maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler ve 70 yaşını bitirmiş olanlar, koşullu salıverilme için cezaevlerinde geçirmeleri gereken sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumlarında geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

Genel Af

Pakette genel af konusunda bir düzenleme yer almıyor. Ancak, bazı kesimlerde genel af beklentisi var.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, genel af konusunda henüz bir karar verilmediğini söyledi. Tunç, “Genel af konusunda henüz bir karar verilmedi. Bu konudaki değerlendirmeleri, gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yapacağız.” dedi.

Sonuç olarak, 8. Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesi ve genel af konusunda henüz kesin bir karar verilmedi. Ancak, paketin ocak ayında açıklanması bekleniyor.