KOSGEB Destek Programı

KOSGEB Destek Programı
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) için önemli bir destek programı başlatan KOSGEB, enerji verimliliği konusunda yapılan tedbirlere ve harcamalara destek sağlıyor.

Enerji giderleri, tüm işletmeler için en önemli maliyet kalemlerinden biridir. Özellikle imalat sektöründeki işletmelerde enerji maliyetleri, üretim maliyetlerini artıran bir faktör olarak öne çıkar. Artan enerji maliyetlerine ek olarak, enerji üretimiyle ortaya çıkan çevresel sorunlar da mevcuttur. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve çevresel sorunların azaltılması için enerji verimli üretim süreçlerinin oluşturulması ve mevcut süreçlerin iyileştirilmesi büyük önem taşır. Bu nedenle KOSGEB, enerji verimliliği konusunda KOBİ’lerin alacakları tedbir ve harcamalara destek vermek amacıyla bir destek programı başlattı. Programdan yararlanabilmek için de yine gerekli olan tüm detaylar açıklandı..

Programın amacı, KOBİ’lerin enerji verimliliği konusundaki mevcut durumlarını belirlemek, sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit etmek, stratejiler geliştirmek, kapasitelerini geliştirmek ve öncelikli ihtiyaçlarını karşılamaktır. Program kapsamında, 10 TEP’ten 1000 TEP’e kadar enerji tüketimi olan KOBİ’ler desteklenebilecektir. Türkiye genelinde 100.000 işletmenin desteklenmesi hedeflenmektedir. KOSGEB tarafından sunulan destekler arasında elektrik motorları etüt hizmeti desteği, elektrik motorları değişim giderleri desteği, enerji etüt hizmeti desteği ve verimlilik artırıcı giderler desteği bulunmaktadır. Verimlilik artırıcı giderler desteği, işletmelerin enerji etüt hizmeti sonuç raporunda belirlenen ihtiyaçlarına yönelik katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu destekten yararlanabilmek için alınacak motorların yerli malı belgesine sahip olması gerekmektedir.

En Geç Bir Yıl İçerisinde Bitmeli

Verimlilik artırıcı giderlerin desteklenebilmesi için mal alımının enerji etüt hizmetinin bitiş tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, satın alınacak makine ve teçhizatların yeni olması ve elektrik motorlarının en az IE3 verim sınıfında olması gerekmektedir. Verimlilik artırıcı giderler desteğinin üst limiti 900.000 TL olup, destek oranı %50’dir.

Enerji verimliliği danışmanlık hizmetleri, enerji sistemleri mühendisliği mezunları ve etüt proje sertifikasına sahip kişilerden alınmalıdır. Bu hizmet sağlayıcılarının listesi KOSGEB’in web sitesinde yayınlanmıştır. KOSGEB’in enerji verimliliği destek programı, KOBİ’lerin enerji maliyetlerini azaltmalarına, rekabet güçlerini artırmalarına ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.