Kara liste ve banka sicil affı müjdesi! Kredi ve kart borcu artık sorun değil! Borçlarınızdan kurtulabilirsiniz.

Kara liste ve banka sicil affı müjdesi! Kredi ve kart borcu artık sorun değil! Borçlarınızdan kurtulabilirsiniz.
Kara liste ve banka sicil affı meclisten geçti, buna göre borçlarınızdan kurtulabilirsiniz.

Bu süreçte, vatandaşlar borçlarını ödeme konusunda güçlük yaşarken, hem kredi hem de kredi kartı borçları hızla arttı. Bu durumun sonucunda birçok kişi, ödeme zorluğu yaşadığı için kara listeye girdi ve kredi sicili bozulanlar, daha da büyük ekonomik sıkıntılar içine girdi.

Kara Liste ve Banka Sicili Affı 2023!

Bu olumsuz durumu düzeltmek ve borçlu vatandaşlara bir nefes aldırmak amacıyla Ankara Milletvekili Deniz DEMİR tarafından meclise sunulan "Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" dikkat çekiyor. Bu teklif kapsamında, kredi kartı veya kredi borcu nedeniyle yasal takibe alınarak kara listeye giren tüketicilerin, söz konusu borçların 1/7/2004 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılmasının ardından Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki olumsuz sicillerinin silinmesi amaçlanıyor.

Bu teklif, özellikle borç ödemelerinde zorlanan ve kredi sicili bozulan vatandaşlar için büyük bir umut olabilir. Borçlarını yapılandırmak veya ödemek isteyen kişilere bir fırsat sunarak, finansal olarak rahatlamalarına katkı sağlayabilir.

a61be3e30f0da05.jpg

Kanun Teklifi Detayları

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, aşağıdaki maddeleri içermektedir:

MADDE 1: 22.01.2009 tarihli ve 5834 sayılı "Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun" aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2023 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayri nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2024 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.

MADDE 2: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3: Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bu teklifin yasalaşması halinde, borçlu vatandaşlar için önemli bir fırsat doğacak ve kara listeye girenlerin sicilleri temizlenecektir.

7024a9955308332.jpg

Ekonomik zorluklarla başa çıkmak ve borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar için Kara Liste Banka Sicil Affı 2023 teklifi umut vadeden bir adım olabilir. Ancak bu teklifin yasalaşması için resmi açıklamaları ve güncellemeleri takip etmek önemlidir. Borçlarını düzenlemek veya ödemek isteyenler için bu teklifin önemli bir fırsat sunabileceğini unutmamak önemlidir. Daha fazla bilgi için resmi kurumların ve yetkililerin açıklamalarını takip etmek gerekecektir.