Emekli olmak için 10 yıl yeterli! Yaş şartı aranmıyor

Emekli olmak için 10 yıl yeterli! Yaş şartı aranmıyor
SGK tarafından belirlenen, sağlık durumu nedeniyle, iş geçmişi gibi faktöre dayanan "Malulen Emeklilik", çalışma kapasitesinin büyük bir bölümünü kaybedildiği zaman elde edilir.

Türkiye'de emekli olmak için yaş ve prim günü gibi faktörler varken, malulen emeklilik bu duruma göre farklıdır. Malulen emekli olmak isteyen birey, 10 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmalı.

MALULEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI:

Çalışma Süresi: Malulen emekli olmak isteyen kişiler, sigorta sistemleri fark etmeksizin en az 10 yıl süreyle çalışmış olmalıdır.

Prim Gün Sayısı: 10 yıl içerisinde en az 1800 prim günü tamamlanmalıdır.

Sağlık Durumu: Sigortalı çalışanın malulen emekli olabilmesi için sağlık kurumlarından alınacak bir raporla işgücü kaybının en az yüzde 60 oranında olduğu tespit edilmelidir. Bu durum, çalışanın işe başlama tarihinden sonra meydana gelmelidir.

İş Kazası veya Meslek Hastalığı: İş kazası yaşayan veya meslek hastalığına yakalanan kişiler, bu durumlarını ispatladıktan sonra malulen emeklilik hakkı kazanabilirler. Heyete girilerek kayıp oranı belirlenir ve %60 veya daha fazla kayıp olanlar malulen emeklilik hakkını elde edebilirler.

%40 Malullük Raporu: %40 ve üzeri malullük raporuna sahip olan kişiler, diğer malulen emekli olma şartlarını sağladıkları takdirde yaş şartına tabi olmazlar.

Malulen Emeklilik Yaşı:

Malulen emekli olabilmek için yaş şartı bulunmamaktadır. Malulen emekli olmak isteyen kişiler için yaş sınırı geçerli değildir. Önemli olan, çalışanın işgücü kaybının en az yüzde 60 olacak şekilde tespit edilmesi, 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması ve 1800 prim ödeme gününü tamamlamış olmasıdır. Ayrıca, malulen emeklilik için prim borcu bulunmamalıdır.

Malulen emeklilik başvuruları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş hastanelerde heyet incelemesi yapılır ve çalışanın malullük oranı belirlenir. Bu süreç sonucunda uygun şartları sağlayan kişilere malulen emeklilik hakkı tanınır.

KİMLER MALULEN EMEKLİLİKTEN FAYDALANABİLİR?

5510 sayılı kanuna göre 4A, 4B ve 4C bünyesindeki sigortalının ya da işverenin beyanıyla, iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlar sonucunda düzenlenen sağlık raporu ile çalışanın meslekte kazanma gücünü en az %60 oranını kaybettiği tespit edilirse ve çalışan görevini yapamayacak duruma düşerse malulen emekliliğe hak kazanabiliyor.

Meslek hastalıkları arasında kanser, Multiple Skleroz (MS), akciğer nakli, şizofreni, Parkinson, AIDS, demans, solunum sistemi hastalıkları, beyin tümörü, epilepsi, anemi, denge bozuklukları, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, görme azlığı, kalp nakli, kalp yetmezliği, tüberküloz ve böbrek nakli gibi rahatsızlıklar yer alıyor.