ÇİFTÇİYE MÜJDE! - Çiftçinin faturasının yarısını devlet ödeyecek

ÇİFTÇİYE MÜJDE! - Çiftçinin faturasının yarısını devlet ödeyecek
ÇİFTÇİYE MÜJDE! Çiftçinin faturasının yarısını devlet ödeyecek - DSİ'den yapılan açıklamada 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Çiftçilerin 2023 yılına ilişkin tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50 desteklenmesi kararlaştırılmış, Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Konuya ilişkin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak kurak dönemlerin sıklığında meydana gelen artışın suyun ve sulama yönetiminin gıda güvenliği bakımından ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiği ifade edilerek, "Tarımsal verimliliğin artırılmasında ve tarım sektöründe katma değerin yükseltilmesinde su ve sulama yatırımları en önemli etken konumundadır. Sulama tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırımdır. Sulu tarıma geçiş başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmaktadır" denildi.
"Önemli yatırımlar hayata geçirilmektedir"
Yarı kurak bir coğrafyada bulunan ülkemizin teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 8,5 milyon hektar olarak belirlendiği, son yıllarda yapılan önemli yatırımlarla bu miktarın yüzde 80'nine karşılık gelen yaklaşık 6,9 milyon hektar arazi sulamaya açıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sulanan arazi miktarını artırmanın yanında iptidai sulama sistemlerinin modernizasyonu sağlamaya dönük önemli yatırımlarda hayata geçirilmektedir. İnşa halindeki sulama projelerimiz yüzde 94 oranında modern sulama sisteminden oluşmaktadır. Öte yandan sulamanın verimini arttıracak, toprağa değer katacak arazi toplulaştırma yatırımları da hız kesmeden devam etmekte olup toplulaştırma yapılan arazi miktarı 7 milyon hektara ulaşmıştır.
"Çiftçilerimizin üzerindeki girdi yükünü azaltmak hedeflerimiz arasındadır"
Sulama ve toplulaştırma projelerimizle tarımsal verimi artırmak ve üretim girdilerinin tasarruflu kullanımını yaygınlaştırarak çiftçilerimizin üzerindeki girdi yükünü azaltmak hedeflerimiz arasındadır. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 26 Nisan 2023 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Karar' çiftçilerimiz açısından müjde niteliğindedir.
"Tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak"
'Sulamada milat' olarak değerlendirilebilecek bu karar ile çiftçilerimizin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacaktır. Bu karar ile sulama sahasında tarım yapan çiftçilerimizin 2023 yılında su kullanım hizmet bedellerinin desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin arttırılması hedeflenmektedir. Yaklaşık 4,5 milyar liraya tekabül eden bu destek ile gıda arz güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir.