Van Tapu ve Kadastro Teşkiletı'nın 168. Kuruluş Yıl Dönümü!

Van Tapu ve Kadastro Teşkiletı'nın 168. Kuruluş Yıl Dönümü!
Van Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdürü Yücel Serdar, tüm tapu müdürlüklerinde vatandaşın mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarıldığını ve her türlü sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan e-devlet projesinin alt bileşeni olarak hizmetin güvenilir, güncel ve hızlı bir şekilde sunulmasının sağlandığını söyledi.
Teşkilatın 168. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayınlayan Van Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdürü Yücel Serdar, “Tapu-kadastro harçları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sitemizdeki e-tahsilat ile sağlanacak servis vasıtası ile ödenebilmekte, yine internet sitemiz üzerinden parsel sorgulaması yapılmakta olup, MEGSİS (Mekansal Gayrimenkul Sistemi) ile parsellerin konumları görülebilmektedir. Mekansal ve fiziki olarak hizmet sunumunun iyileştirilmesine yönelik olarak ciddi çalışmalar yapılmakta, otomasyon çalışmaları tamamlanmış, bütün iş ve işlemler TAKBİS sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Tapu müdürlüğünde iş ve işlemlerin aynı günde bitirilmesi için ön başvuru sistemi getirilmiş ve buna dair idari düzenlemeler yapılmıştır. Tapu müdürlüğüne numaratör sistemi kurularak, işlem aşamaları vatandaşlarımızca LCD ekranda takip edilmesi sağlanmıştır. Yapılan iş ve işlemlere standart kazandırılması amacı ile tapu müdürlüğünde gerçekleştirilen iş ve işlemler tanımlanmış ve sürelere bağlanmıştır. Bu nedenle vatandaş talepleri en kısa sürede sonuçlandırılmakta, en karmaşık işlem bile aynı günde tamamlanmaktadır. Alo 181 Hattı, BİMER ve 4982 sayılı yasa kapsamında vatandaşlarımızın bilgi edinme, şikayet ve taleplerine anında müdahale imkanı sağlanmıştır. Ayrıca bölge müdürlüğünde Hizmet Takip Masası (Vatandaş Memnuniyeti Anketi) kurularak iş ve işlemlerin süresinde bitirilip-bitirilmediği, takip edilmekte ve bu yolla vatandaş memnuniyeti sağlanmaya çalışılmaktadır” dedi.