VAN SİVİL DAYANIŞMA İNİSİYATİFİ’NDEN BASIN AÇIKLAMASI

VAN SİVİL DAYANIŞMA İNİSİYATİFİ’NDEN BASIN AÇIKLAMASI
Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi, “Milletvekili aday belirleme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar”ın yer aldığı yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “Yaşamın her alanında büyük bir değişim içinde olduğumuz günümüz bilgi teknolojisi çağında, yaşam tarzımızı da doğrudan etkileyecek yeni ekonomik, sosyal ve kültürel değişimler söz konusudur. Evrensel manevi bir değer olan, insan olmanın ve insanca yaşamanın bir gerekliliği olan ‘ahlak’ her geçen gün biraz daha yozlaştırılmakta ve yaşantımızdan uzaklaştırılmaktadır.

Oysa ahlakın olduğu yerde kardeşlik, eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, sevgi ve adalet vardır. Ahlakın toplumda tekrar hâkim olması için 2015 genel seçimlerinde milletvekili adayları belirlenirken Sivil Dayanışma İnisiyatifi olarak, aşağıda arz edilen hususların dikkate alınmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Siyaset Hakka ve halka hizmet aracıdır. Amaç asla unutulmamalı, araçlara feda edilmemelidir. Siyaset sorun çözme ve geleceği şekillendirme sanatıdır. Bölgemizde siyaset hep olumsuzluklarla anılır olmuştur. Bu olumsuz algıyı ortadan kaldırabilecek özellikteki kişiler aday gösterilmelidir. Bölgede devam eden çözüm ve barış sürecinde inisiyatif alabilecek, diyaloğa açık, toplumun her kesimiyle iletişim içinde olabilecek, cesur ve çalışkan kişiler seçilmelidir” denildi.

Açıklamamın devamında ise milletvekillerinin aday belirleme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları sıralayan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi, “Ahlâkî zaafları olan, her türlü kişisel ve siyasal çıkarı elde etmek için her yolu mubah görenlere verilmemelidir. Adayın, şehrin iç dinamiklerini bilen ve onlara sahip çıkan vizyonda olmalıdır. Adaylar, toplumsal dokuyla uyumlu olmalıdır. Bölgenin dokusuyla uyuşmayan vitrinlik adaylardan uzak durulmalıdır.

Aday, belirlenirken sadece eğitim ve sosyal düzeyleri dikkate alınmamalı, halkla bütünleşecek ve itici bulunmayacak vasıflarda olmalarına dikkat edilmelidir. Aday, kamusal alanda ehliyete, liyakate ve adaletle muameleye önem vermeli; adam kayırma, iş takipçiliği ve tarafgirlik yapmamalıdır. Aday, sorunların çözümünde resmi kurumlar ile ayırt etmeden tüm sivil toplum kurumlarını bir araya getirebilecek ortak akıl oluşturabilecek, eleştirilere ve yeni fikirlere açık, şehrin çıkarlarını ön planda tutacak yapıda olmalıdır.

Toplumun kanayan yarası haline gelen ve her şeyin başı olan eğitim ve gençlik konusunda kamu kurumları ve yerel değerleri harekete geçirecek öngörüye sahibi olmalıdır. İlimizin sanayi, istihdam, sınır ticareti ve ihracatına ivme kazandıracak, nüfusu ile orantılı bir ticaret hacmine yükseltecek birikimli ve idealist bir aday olmalıdır.

İlimizin gelişmesinde en önemli başlıklardan biri olan tarım ve hayvancılık ile turizm sektörlerinin yaygınlaştırılması ve bölge ekonomisine kazandıracak projeler üretebilen bir aday olmalıdır. İlimizin uzun yıllar biriken problemlerinin çözümü için bakanlar kurulunda görev alabilecek nitelikte adayların seçilmesi gereklidir”
ifadelerine yer verildi.