VAN DEPREMİ İLE İLGİLİ TARİHİ KARAR! - VAN HABERLERİ

VAN DEPREMİ İLE İLGİLİ TARİHİ KARAR! - VAN HABERLERİ
VAN HABER - Van’da 2011 yılında meydana gelen ve 640 vatandaşın hayatını kaybettiği depremden sonra kamu kurumları ile ilgili tarihi bir karar verildi. Aslan'dan 3 kurum kusurlu bulundu. dedi.
Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremde yıkılan Aslan Oteli'nde hayatını kaybeden Mevlüt Sinan'ın ailesi tarafından açılan davada, 3 kurumun 45 bin lira manevi tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

Kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan depremlerde yıkılan binaların enkazı altında kalarak yaşamını yitirenler adına, kamu kurumlarına açılan tazminat davalarının ilki sonuçlandı. 9 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Aslan Oteli'nin enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Mevlüt Sinan'ın ailesi tarafından Van 2. İdare Mahkemesine açılan davada binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu iddia edilen Van Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 45 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

KARAR TAŞIDIĞI ANLAM İTİBARIYLA ÖNEMLİDİR

Müşteki avukatı Mustafa Aladağ, yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği karar ile kentteki depremlerde yıkılan binalardan kamu idarelerinin sorumlu olduğuna dair ilk tazmini kararın tesis edildiğini belirterek, daha önce bu hususta kamu idarelerini sorumlu tutan hiçbir karar verilmediğini söyledi. Van 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın deprem davaları açısından önemli olduğuna dikkati çeken Aladağ, şöyle konuştu: "Mahkeme tarafından verilen karar şu anlama geliyor. Eğer bir yerde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşandıysa bunun sorumlusu sadece binayı yapan müteahhit, teknik uygulama sorumlusu ya da yapı denetim şirketi değildir, aynı zamanda mevzuatta kendilerine verilen görevleri yerine getirmeyen kamu idareleri de sorumludur. Bunlar karar örneğinde görüldüğü gibi belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD'dır. Karar, tazminat miktarı düşük olmakla birlikte, taşıdığı anlam itibarıyla önemlidir."

ALADAĞ: CEZALANDIRILDIKLARI BİR DÖNEMİ UMUT EDİYORUZ

Aladağ, tazminat miktarının düşüklüğü ile miktarın idarelerden müteşekkilen ve müteselsilen tahsili şeklinde karar tahsis edilmemesi nedeniyle kararı Danıştay'a temyiz edeceklerini bildirerek, "Bu kararla Türkiye hukuk sistemi içinde Marmara depremiyle ortaya çıkan depremde kamu idarelerinin sorumluluğu hususu perçinleşmiş, uyarlılık ve süreklilik kazanmış oldu. Bu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının can güvenliği açısından önemli bir karardır" dedi. 1981 yılında çıkarılan 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca bakanlığın, deprem zararlarını ortadan kaldırma ve azaltma gibi görevlerinin olduğu, kararla bu görevin yerine getirilmediğinin anlaşıldığını ifade eden Aladağ, şunları kaydetti: "Aslan Oteli, Van'daki ikinci depremde yıkıldı. Bu otel hakkında, 23 Ekim 2011 depreminden sonra AFAD tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda sağlam olduğuna dair tutanak var.

Bina sağlam olmadığı halde hizmet vermeye devam edilmiş ve bu nedenle 15 kişi ikinci depremde yaşamını yitirmiştir. İdare Mahkemesi ilgili idareleri sorumlu tutup onları tazminata mahkum etmekte ancak ihmali olan kamu görevlileri ceza yargılamasında hakim önüne çıkarılamamaktadır. Bürokrasi tarafından korundukları için dokunulmaz şekilde yaşamaktadırlar. Türkiye'de bürokrasinin bu kişileri korumaktan vazgeçmesini ve sorumluların ceza hukuku anlamında da cezalandırıldıkları bir dönemi yaşamalarını umut ediyoruz."

ASLAN OTELİ’NDE 3 KURUM KUSURLU BULUNDU

Kararda, Aslan Oteli'nin yıkılmasıyla ilgili açılan dava dosyalarında bulunan bilirkişi raporlarına ilişkin, şu ifadeler yer aldı: "Müteahhidin malzeme kalitesi ve donatı detaylarına uyulmaması ve gerekli sözleşmelerin yapılmamasından yüzde 24, proje müellifinin projelendirmenin iyi yapılmamış. Yüzde 18, fenni mesulün malzeme kalitesi ve donatı detaylarına uyulmaması ve gerekli sözleşmelerin yapılmamasından yüzde 23, Büyükşehir Belediye Başkanlığının proje ve uygulama konusundaki denetimlerini yerine getirmemesinden yüzde 18, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün deprem sonrası yapıyı sağlam olarak nitelendirmesinden ve denetim görevini yerine getirmemesinden yüzde 9 kusurlu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plan ve projelendirme konusundaki denetim görevini tam olarak yerine getirmemesinden yüzde 4, Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı'nın afet durumu ile ilgili gerekli çalışmaların ve denetimlerin yapılmamasından yüzde 4 kusurlu olduğu görülmüş. İlgili kurumlar, kusurları oranında tazminat ödemekle yükümlü oldukları sonucuna varılmıştır."

3 KURUM TOPLAMDA 45 BİN LİRA TAZMİNAT VERECEK

Davacıların sosyal ve ekonomik durumları ile hayatını kaybeden kişiye yakınlıklarını göz önünde bulunduran mahkeme, Mevlüt Sinan'ın çocukları Hatice Kubulan, Cem Sinan ve Cesim Sinan'a toplam 45 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Manevi tazminatın 23 bin 140 lirasının Van Büyükşehir Belediyesinden, 16 bin 720 lirasının AFAD'dan, 5 bin 140 lirasının da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 23 Ağustos 2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsil edilmesine hükmetti.

ÖNDER ALTINAL