Van'da Tarım Arazilerinin Bölünmemesi Toplantısı

Van'da Tarım Arazilerinin Bölünmemesi Toplantısı
Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından tarım arazilerinin bölünmemesi, mülkiyet devrine ait iş ve işlemlerin kanun kapsamında yürütülmesine yönelik güncelleme toplantısı yapıldı.
Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü tarafından 13 ilçe müdürlükleri ve tapu müdürlüklerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı, Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.


14 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 6537 Sayılı Kanunla Değişik 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun uygulamaları ile belirlenen tarım arazisi mülkiyetinin satış yoluyla devri ve ayrıca mirasa konu tarım arazilerinin intikale dayalı mülkiyet devrine ait yönetmelik bilgilerin güncellenmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Arazi Edindirme Şube Müdür Vekili Zeynel Abidin Sezen, 6537 Sayılı Kanunun ülke için devrim niteliğinde bir kanun olduğunu belirtti.


Tarım arazilerinin gerek satış yoluyla gerekse de miras yoluyla mülkiyet devrine dayalı olarak daha da fazla küçük parçalara bölünmesinin önlenmesinin amaçlandığını anlatan Sezen, “Geçen 18 aylık süre itibariyle tarım arazilerinin ifrazı sonlandı. Bu kanunla birlikte tarım arazilerinin devir işlemi uygulamalarında, asgari parsel büyüklüğü, ekonomik bütünlük oluşturma, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü ve ehil mirasçı gibi kavramlar getirilerek iş ve işlemlerin bu kavramlar çerçevesinde oluşturulan belli kriterlere dayalı olarak yürütülmesi yasal zorunluluk haline gelmiştir. İlçe tapu müdürlükleri, gerek satışlara dayalı, gerekse miras yoluyla arazi mülkiyet devir işlemlerinde, birkaç istisna hariç, yaptıkları her türlü devir işlemi tesisinde il ve ilçe tarım müdürlüklerinden yazılı görüş almaları gerekmektedir. 6537 Sayılı Kanun için nihai olarak söylenebilecek söz, tarım arazisi mülkiyet devrine ait iş ve işlemlerin kanun kapsamında yürütülmesi bir amir hüküm mahiyetindedir. Bu nedenle tarım arazilerinin bu yasa gereği bölünmemesi gerekir, bu durumun mülk sahipleri tarafından kabul görmesi bir süreçtir” dedi.


Toplantı ‘Tarımsal Arazilerin Satış Yoluyla Mülkiyet Devri’, ‘Tarımsal Arazilerin Miras Yoluyla Mülkiyet Devri’ ilgili teknik bilgilerin içerdiği slayt sunumlarla bilgilerin aktarılması ile sona erdi.