VAN BAROSUNDAN İÇ GÜVENLİK PAKETİ AÇIKLAMASI - VAN HABERLERİ

VAN BAROSUNDAN İÇ GÜVENLİK PAKETİ AÇIKLAMASI - VAN HABERLERİ
Van Barosu Başkan Yardımcısı Doğan İlhan, meclis gündemine bugün alınması beklenen İç Güvenlik Paketi’nin yasalaşması halinde toplumun özellikle özgürlük ve güvenlik açısından çok ciddi tehdit ve riskler içeren yeni bir uygulama ile karşı karşıya kalacağını söyledi. İlhan, paketin Meclis gündeminden alınmasını talep etti.
Van Adliye Sarayı önünde düzenlenen basın açıklamasında, metni okuyan Van Baro Başkan Yardımcısı Doğan İlhan, düzenlemenin yasalaşması ile hâkim ve savcı kararı aranmaksızın polisin arama yetkisi genişletildiğini belirtti. Düzenleme ile kolluğa gözaltına alma ve yakalama yetkisi tanındığını ve polise yargı denetimi olmadan telefon dinleme yetkisi verildiğini ifade eden İlhan, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının meşru olup olmadığının nitelemesi ve dolayısıyla müdahale yetkisi polisin takdirine bırakılmaktadır. Böylece bir anlamda polis yargılama makamları yerine geçirilmek istenmektedir. Bu düzenleme ile demokratik devlet yerine polis devletine giden bir zemin hazırlanmaktadır. Yine toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının kullanımı sırasında insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi tıbben kanıtlanmış olan boyalı su kullanımı yasal hale getirilerek; gaz ve boyalı su kullanımından korunmak için yüzün kısmen kapatılması halinde bile bireylerin ağır bir şekilde cezalandırılmasının yolu açılmaktadır" dedi.

Suçlara ilişkin ceza miktarı artırılacağı gibi cezaların ertelenmesi imkânının da ortadan kaldırıldığını anlatan İlhan, şunları söyledi: "Tüm bunların yanı sıra polise tanınan oldukça geniş ve hiçbir objektif kriterle sınırlanmayan silah kullanma yetkisiyle kişilerin yaşam hakkı tehdit altına alınmaktadır. Bu yasa ile birlikte valilerin idari tasarrufu ile verdiği kararlara yargısal bir içerik kazandırılmaktadır. Keza toplumsal olaylarda araçlarını valilik emrine vermeyen belediyelerin araçları polis marifetiyle alınabilecektir. Böylece ‘suç ve cezaların kanuniliği ilkesi’ hiçe sayılmakta, mülki ve idari amirlere suç oluşturma yetkisi tanınmakta ve yargının elinde olan yetki gasp edilerek anayasaya da açıkça aykırı bir düzenlemeye gidilmektedir.”


Kamu düzeninin tarafsız ve bağımsız bir yargı ile suç ve suçlularla mücadelede demokratik ölçüler içinde, insan haklarına saygılı bir idari pratik ile sağlanabileceğini dile getiren İlhan, “Siyasal iktidarın ivedilikle güvenlik konsepti eksenli hukuki düzenleme yerine anayasa başta olmak üzere daha acil olan siyasal ve toplumsal yaşama ilişkin hukuki düzenlemelere odaklanması, demokratik kamuoyunun ve hukuk kurumlarının en büyük beklentisi olmakla birlikte söz konusu düzenlenmenin bir an evvel meclis gündeminden çıkarılmasını istiyoruz” diye konuştu.