VAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AB DESTEĞİYLE AVRUPA’YA AÇILIYOR - VAN HABERLERİ

VAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AB DESTEĞİYLE AVRUPA’YA AÇILIYOR - VAN HABERLERİ
Van Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nin yasal temsilciliğinde hazırlanan "Kadın ve Din" adlı proje Ulusal Ajans'tan (UA) hibe desteği almaya hak kazandı.
Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus Plus + Programı Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenici Hareketliliği kapsamında hazırlanan projenin faaliyetleri başladı.

Van Anadolu İmam-Hatip Lİsesi'nin hazırladığı ve 1 yıl sürecek olan projenin yurtiçinden Erzurum-Yakutiye Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Bursa Mustafa Kemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi, yurtdışından ise Almanya, Macaristan, Portekiz, İspanya ve İtalya'daki eğitim kurumları ortak olarak yer alıyor.

Van Anadolu İmam-Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni Murat Akdağ'ın koordinatörlüğünde devam eden proje kapsamında Van, Erzurum ve Bursa'dan 10'u öğretmen, kız ve erkek öğrencilerden oluşan toplam 70 kişi 10-26 Şubat 2015 tarihleri arasında İtalya, Portekiz ve Macaristan'ı kapsayan bir gezi ve inceleme programı var. Türkiye'den İtalya, Portekiz ve Macaristan'a gidecek öğrenciler Avrupa'da sosyal yaşantıyı yerinde görme imkanı bulacak.

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMI 15 GÜN SÜRECEK

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Rehber Öğretmeni Murat Akdağ, Van Anadolu İmam-Hatip Lisesi Okul Müdürü Fethi Demir ve yurtdışına gidecek öğrencilerin de yer aldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Okulun konferans salonunda yapılan toplantıda bir açılış konuşması yapan Okul Müdürü Fethi Demir, 10 Şubat'ta başlayacak yurtdışı programına 10 ve 11. sınıfta okuyan öğrencilerin yer alacağını belirterek, öğrencileri belirleme kriterlerinin ise okuldaki başarı, tutum ve davranışlar ile okula devam-devamsızlık olduğunu söyledi. Demir, 15 günlük yurtdışı gezi programına katılacak öğrencilerden, bir imam-hatipliye ve en önemlisi de bir Müslüman’a yakışacak davranışlar sergilemelerini istedi.

Demir'in konuşmasının ardından Proje Koordinatörlüğünü yürüten Van Anadolu İmam-Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni Murat Akdağ da, öğrencilere proje hakkında slayt üzerinde sunum yaparak, 10 Şubat'ta başlayacak yurtdışı programı hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 2 saat süren bilgilendirme toplantısının ardından Akdağ, projenin amacı ve kazanımları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı.

ÖĞRENCİLER AVRUPA EĞİTİMİNİ ÖĞRENME ŞANSI BULACAK

Akdağ, "Bölgemizin bir takım dezavantajlı şartlara sahip olması ve bunlara bağlı olarak da bu yörelerde yetişen öğrencilerin, globalleşen dünyanın şartlarına uyum sağlamakta güçlük çektikleri gerçeğidir. Bunun yanı sıra özellikle kadınlarımızın hak ettikleri değeri görmediği Doğu Anadolu Bölgemizin iki büyük şehri olan Van ve Erzurum illerimizde kadının İslam dinindeki yeri ve diğer kutsal dinlerin kadına verdiği önemi yeterli seviyelerde bilinmemektedir. Proje katılımcısı meslek lisesi öğrencilerinin tüm bu gerçekleri proje hareketliliği boyunca öğrenerek mesleki hayatları boyunca bu bilgi ve tecrübelerini transfer ederek halka önderlik yapacak ve halkın sosyal-kültürel gelişimlerine katkı sağlamalarını amaçlamaktayız.

Projemize katılacak olan Van, Erzurum ve Bursa illerindeki meslek lisesi (İHL) öğrencilerinin çoğu mezun olduktan sonra istihdam sorunu ile karşı karşıya kalmakta ve bu durumun gençler arasında umutsuzluğa ve strese neden olmaktadır. Bu proje ile katılımcı öğrencilerimizin Avrupa'da bu alandaki sosyal yaşantıyı görmeleri, çalışma hayatında kadın-erkek ayrımı veya sosyal yaşamda din, dil, ırk ayrımı yapılmadan nasıl üretim toplumu olunacağını öğrenmelerini amaçlamaktayız" dedi

"HRİSTİYANLIK VE MUSEVİLİKTE KADININ YERİ VE ÖNEMİNİ ÖĞRENECEK"

Akdağ, "Bizim bu proje deki başka bir amacımız ise Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde kadının yeri ve önemi, kadının değeri, kadın din adamları(rahibelerin) yetiştirilmesi, kadın hakları gibi konuları ilgili kurumlarda ve sosyal hayatın içinde katılımcı öğrencilerin görmelerini sağlamak; İslam dini ve ülkemizdeki uygulamaları karşılaştırarak kadına şiddet olaylarının azaltılmasını sağlamaktır. Ayrıca; dinlerin kadınlara verdikleri önemin kavranmasını sağlamak.

Kadınların toplumda hak ettiği değerin anlaşılabilmesini sağlamak için din ile olan ilişkisinin bilinirliğini sağlamak. Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nden mesleki eğitim alan öğrencilerimizin stajlarını Avrupa'da yapmalarına olanak sağlayarak, evrensel konularda bilgi sahibi olan, vizyonu geniş nitelikli personel yetiştirmek. Kadın ve din konusunda daha bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak" şeklinde açıkladı.