SODES 2015 PROJELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI - VAN HABERLERİ

SODES 2015 PROJELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI - VAN HABERLERİ
Van Valiliği Sosyal Destek Programı (SODES), 2015 yılı için yapılacak proje hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Van Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan SODES tanıtım toplantısına Van Vali Yardımcısı İbrahim Dündar, bazı kurum müdürleri, dernek, sivil toplum kuruluş, belediye temsilcileri ve ilgili vatandaşlar katıldı. SODES tanıtım toplantı öncesi konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Dündar, “İlimizde 4 yıl boyunca uygulanan bu projenin esasına baktığımız zaman, insanın kendisine dokunan, insanın hayatına dokunan, ailesine dokunan, çevresine dokunan bu denli bir proje uygulamada çok kolay, rahat görülebilir olmamıştır. Bu anlamda insana dokunan, insanı program hedefine alan bu proje ile birlikte kalkınmanın da en önemli temeli insan olduğuna hareketle beşeri sermayemiz olan en önemli sermayemiz olan insanımızın gelişmesi adına bu projenin ilimizde uygulanacak olması bizi son derece mutlu kılacaktır” dedi.

Daha sonra Sosyal Destek Programı (SODES) Birimleri Merkez Koordinatörü Ali Kılıçer, 2015 SODES uygulama Usul ve esasları hakkında sunum yaptı. Sunumda, Kalkınma Bakanlığı tarafından 11 mart 2015 tarihinde SODES 2015 yılı teklif çağrısına çıkılmış, program öncelikleri aynı kalmakla beraber, yapı ve içerikte birtakım değişiklikler yapılarak yeniden düzenlenen SODES 2015 Uygulama Usul ve Esasları ilan edilmiştir.

Bu kapsamda kamu kuruluşları, belediyeler, mahalli idare birlikleri, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından SODES 2015 Uygulama Usul ve Esasları ile Van Valiliği 2015 SODES il öncelikleri doğrultusunda hazırlanan projelerin 15 Nisan 2015 tarihine kadar elektronik ortamda SODES-BİS sistemine yüklenmesi ve ıslak imzalı kâğıt kopyalarının Van Valiliği SODES Proje Koordinasyon Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir. Sosyal Destek Programı kapsamında desteklenen sosyal içerme, istihdam, kültür, sanat ve spor ana başlıkları esas alınarak, Valiliğimiz tarafından Van İli 2015 Yılı Eksen ve Öncelikler Raporu hazırlanmıştır.Buna göre; güçlü toplum ekseni altında, genç nesillerde sevgi, saygı, hoşgörü gibi toplumsal değerlerin sosyal yaşama aktarılması. Yurttaşlık bilincinin teşvik edilmesi, geleneksel sanatlar ve göreneklerin insan odaklı etkinliklerle canlı tutulması ile ailenin, gençlik ve çocukluk dönemlerini yaşayan bireyleriyle yaşadığı çatışmanın azaltılmasını amaçlayan proje konuları.

Gençliğin korunması ve geliştirilmesi ekseni altında, gençlerin alkol, sigara, uçucu, uyuşturucu, uyarıcı, keyif verici gibi maddelere yöneliminin engellenmesi, gençlerin zararlı arkadaş, kötü çevre gibi etkenlerle suça bulaşmasının önlenmesi, kültürel ve ekonomik farklılıkların gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisinin ortadan kaldırılması, teknoloji bağımlılığının engellenmesi ile gençlerin sosyo-kültürel açıdan geliştirilmesi ve gençlere spor alışkanlıklarının kazandırılmasını amaçlayan proje konuları.

Kent yaşamına uyum ekseni altında, ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar dolayısıyla kent yaşamına uyum sorunu yaşayanların sosyal hayata katılımlarının artırılması, kültürel ve ekonomik farklılıklardan kaynaklanan iletişim engellerinin giderilmesi ile kente özgü beşeri, coğrafi, tarihi, mimari ve kültürel değerleri ortaya çıkaran ve yaygınlaştıran, kentin marka değerlerini arttırmayı amaçlayan proje konuları Valiliğimizce öncelikli olarak desteklenecektir" ifadelerine yer verildi.

Yoğun bir katılımın olduğu SODES bilgilendirme toplantısı, sunumun ardından sorulan sorulara cevap verilmesinin ardından ikramla son buldu.