SAĞLIK BAKANLIĞI, SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN OKULLARA BİSİKLET DAĞITACAK

SAĞLIK BAKANLIĞI, SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN OKULLARA BİSİKLET DAĞITACAK
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde 5. 6. ve 7. sınıflarda seçmeli spor ve fiziki etkinlik dersini açan veya “bisiklet modülü” dersini uygulayan okullara protokol ile bisiklet desteği.
Van Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak protokol imzalayarak, 5. 6. ve 7. sınıflarda seçmeli spor ve fiziki etkinlik dersini açan veya “bisiklet modülü” dersini uygulayan okullara protokol ile bisiklet desteği 20Nisan’da Van Valisi İbrahim T’nın katılımıyla sağlanacak. Van Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar Ve Kanser Şube Müdürü Büşra Tapan Soğanda, protokol için hazır bulundu.

Dr. Yakup imren, Dünya Sağlık Örgütü sağlığı korumak ve geliştirmek için; çevreleri azaltıp fiziksel aktivite engellerini yok etmeyi hedeflemekte ve buna uygun stratejiler geliştirmek olduğunu belirtti. İmren, “Bunu yaparken; bütünleştirici, çok sektörlü ve ortaklık temelli yaklaşımların desteklenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Çocuk ve adolesanlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin fiziksel aktivite düzeyinin artırılması ve fiziksel aktivite engellerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi; bu sayede kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet ve kronik solunum yolu hastalıkları artışının durdurulabileceği ve bunların neden olduğu erken ölümlerin azaltılabileceği üzerinde durmaktadır” dedi.

Dr. İmren, sağlıksız beslenme, yetersiz fizik aktivite (hareketsizlik), tütün kullanımı ve alkolün zararlı kullanımından uzak durulması gerektiğini belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü fiziksel aktivite düzeyinin artırılmasına yönelik hedef ve stratejileri belirleyerek ülkelere yapılabilecekler konusunda önerilerde bulunmakta ve izlenecek yol haritasının çizilmesinde liderlik yapmaktadır. Küresel hedeflerde 2025 yılına kadar obezite ve diyabetteki artış trendinin durdurulması, inaktif nüfus oranının %10 azaltılması yer almaktadır. Ülkemizde yapılan pek çok çalışmada fiziksel aktivite düzeyini saptamak amaçlanmıştır. Bu araştırmalardan TBSA 2010 sonuçlarına göre; 12 yaş üstü bireylerin %71,9’unun hareketsiz olduğu, %9,7’sinin yetersiz düzeyde fiziksel aktivite yaptığı bulunmuştur. Aynı çalışmada 6-11 yaş grubu çocukların %58,4’ünün düzenli egzersiz yapmadığı saptanmıştır.

DSÖ işbirliğinde yapılan Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 yaş) şişmanlık araştırması 2013 (COSI-TUR-2013) sonuçlarına göre ise; her dört çocuktan üçü hiç spor yapmamaktadır (%74.2). Hafta içi çocukların %22.4’ü en az bir saat bilgisayarda oyun oynamaktadır. Hafta sonunda çocukların %56.8’inin günlük aktiviteleri arasında bilgisayarda oyun oynama bir aktivite olarak yer almaktadır. Yine aynı çalışmada televizyon seyretmenin çocukların önemli etkinliklerinden biri olduğu saptanmıştır. Hafta sonunda çocukların %97.7’sinin günlük yaşam aktiviteleri arasında televizyon seyretmek yer almaktadır. Bu araştırmalar ışığında; Ülkemizde de fiziksel aktivite düzeyini artırmak amacıyla hedefler belirleyerek stratejiler geliştirmek, toplumu fiziksel aktiviteye özendirmek, fiziksel aktiviteye ulaşma engellerini ortadan kaldırmak için yerel ve ulusal düzeyde çalışmalar yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Dr. İmren, “Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan “Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı” hedefi, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında toplumun fiziksel aktivite düzeyinin arttırılmasının sağlanması için yerel yönetimler ve medyanın rolünün işlenmesi. İş yerinde fiziksel aktivitenin teşviki. Okullarda fiziksel aktivitenin arttırılması. Paydaşlarla işbirliğinin sağlanması ve farkındalığın arttırılması amacıyla gerçekleştirilen “Fiziksel Aktivite Çalıştayı” sonuç bildirgesi, DSÖ Avrupa Bölgesi 2015-2025 Fiziksel Aktivite Stratejisi (taslak) dokümanı doğrultusunda çocuklarımıza ve gençlerimize düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılarak sağlıklarının korunması. Gelecekte sağlık sistemimiz üzerinde oluşabilecek potansiyel yükün azaltılması için Bakanlığımız tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 5. 6. ve 7. sınıflarda seçmeli spor ve fiziki etkinlik dersini açan veya “bisiklet modülü” dersini uygulayan okullara protokol ile bisiklet desteği sağlanacaktır. Konuyla ilgili etkinlik 20 Nisan 2015 tarihinde Van Valisi İbrahim Taşyapan’nın katılımıyla gerçekleştirilecek” şeklinde sözlerini tamamladı.