KIZILTAŞ: “VAN İÇİN YENİ BİR ÇEVRE EYLEM PLANI HAZIRLANMALI”

KIZILTAŞ: “VAN İÇİN YENİ BİR ÇEVRE EYLEM PLANI HAZIRLANMALI”
AK Parti Van Milletvekili Aday Adayı Eyüp Kızıltaş, Van için yeni bir eylem planının hazırlanması gerektiğini söyledi.
Açıklamalarda bulunan Eyüp Kızıltaş, ketteki tüm resmi ve sivil kurumların bir araya getirilerek ortak bir çevre eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi. Kızıltaş, “Bu eylem planı; ilimizin kent yapısını, kent estetiğini, imarını, yeşil alanını, içme suyunu, toprağını ve havasını düzenleyecek projelerin yapılaması, ayrıca bu planlarında daha önceki planlar gibi kağıt üzerinde değil de gerçeğe çevrilmesidir. Bunu uygulayacak koruyucu tedbirlerin alınması gerekiyor. 2011 yılında tarihin en büyük deprem felaketini yaşayan ilimizin deprem sonrası süreçte bazı nedenlerinden dolayı ekonomik sorunlar yaşayan Van’ımızın tekrar yaşanabilir modern bir yerleşim alanı haline getirmek için yeteri hızı ve potansiyeli göstermemiz lazım. Bu sorun yumağının daha da büyümemesi için Van’ın geleceğini şimdiden düşünmeliyiz” dedi.

Kentte çevre sorunlarını ve bu sorunların çözümüne ilişkin temel tespitlerini de sıralayan Kızıltaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Şehrin anayasası sayılan çevre düzeni planı, nazım ve uygulama imar planlarının günümüz ihtiyaç ve potansiyeline uygun olarak güncellenmeli. Planların uygulanabilir kabiliyete kavuşturulmalı ve ilimizde yaşayan insanların yaklaşık yüzde 80’inin itiraz ve şikâyetine rağmen kesinleşen planların şehrin hâlihazır durumuna uygun hale getirilmesi sağlanmalı, yeni çevre yolu, yeşil alan ve sahil yolu projeleri günümüz ve şehrimizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun hale getirilmelidir. İlimizde hava kirliliği önemli çevre sorunlarından biri haline gelmiştir.

Bunun için ekonomik şartlardan dolayı ucuz fakat düşük kalorili kükürt oranı yüksek kömürlerin kullanılmasının kısıtlanması, kaliteli yakıt kullanımın desteklenmesi ve bilinç eksikliğinin giderilmesi sağlanmalı, çevre dostu yakıt olarak değerlendirilen doğalgaza geçiş konusunda yapılacak teşvik uygulamalarla sürecin daha hızlı ilerlemesine katkı sunulmalıdır. İlimizde kullanılan içme suyu kirliliği ciddi boyutlara ulaşmış ve gittikçe suyun kirlilik yükünün arttığı tespit edilmiştir. Su kaynaklarının kirlenme nedenlerinin öncelik sırasına göre evsel, katı ve zirai atıkların suyun kirlenmesine engel olabilecek tedbirlerin ilgili kurumlarla ve gerekli yasal boyutuyla çözülmesi sağlanmalıdır.

Van Gölü’nü kirleten kaynakların büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Bunun içinde evsel ve endüstriyel atıkların yerleşim birimlerinden geçen akarsular ile göle döküldüğü noktalarda arıtmaya tabi tutulmayan kanalizasyon hatlarının tam kapasiteli çalıştırılarak bunun önüne geçilmelidir. Kıyı tahribi Van Gölü çevresinde sıkça karşılaşılan bir kirlilik kaynağıdır. Göllerin kıyıları ile birlikte yaşayan bir ekosistem olduğu düşünülürse, Van Gölü’nün kıyı tahribi sonucu insanların gölle ilişkisi koparılmadan gerekli yapı ve planlamalar denetim altına alınmalıdır. İlimizin mimarisi ve estetiği ile ilgili kurum ve oda temsilcilikleri ile gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanmalı, bunun için çevre ve engelli dostu yeni bir yapılanmaya gidilmelidir.

Günlük yaşamda zorluklara sebep olan engeller tespit edilerek kaldırılmalı, yeteri kadar temizlenmeli, aydınlatılmalı ve eksiklikler giderilmelidir. 1982 Anayasası’nın 56. Maddesi’nde ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın görevidir’ kanun metninde belirtilen görevin, resmi sorumluluğun yanında vicdani ve ahlaki sorumluluk bilinci ile birleştirerek beraber içtiğimiz suyunu, soluduğumuz havasını, kullandığımız gölünü ve yaşadığımız güzelliklerini korumak ve yaşatmak için tüm resmi ve sivil kurumları ortaklaştırarak bir eylem planı altında yaşatmaya tüm gücümüzle çalışacağız.”