İSKEP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI - VAN HABERLERİ

İSKEP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI - VAN HABERLERİ
Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Avrupa Birliği (AB) ortaklığıyla kentte bulunan dezavantajlı bireylerin istihdamlarının sağlanmasına yönelik başlatılan İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi’nin (İSKEP) bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliklerinin artırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik bir model geliştirmesi amacıyla hayata geçirilen ve proje ortaklığını Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Avrupa Birliği (AB) ortaklığı ile yapılan İSKEP’in toplantısı Rescate Otel’de yapıldı. Dezavantajlı bireylerin istihdamına yönelik Türkiye’de farklı kentlerde bulunan 12 belediye ile hayata geçirilen proje ile kentte bulunan ve dezavantaj durumunda bulunan bireyler için istihdam edilebilirliğinin artırılması, bireylerin işgücüne erişiminin kolaylaştırılması ve bu bireylerin işgücü piyasasına katılmalarına ilişkin engellerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Toplantıda konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sedat Töre, öncelikle proje de emeği geçen herkese teşekkür ederek, Van Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında büyükşehre dönüştüğünü ve bununla birlikte hizmet anlamında daha fazla hizmetler üretmeye ve sunmaya fırsat bulduğunu ifade etti.

Töre, “AB ortaklığı ile yapılan proje bizler için çok değerli ve anlamlıdır. Bu proje kapsamında kentteki yurttaşlarımızın özellikle dezavantajı yurttaşlarımızın bir veri tabanı üzerinden istihdamının kolaylaştırılması ve kamu hizmetlerinden daha fazla yaralanması hedeflenen önemli bir projedir. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız bünyesinde dezavantajı gruplara yönelik son 6 aydır çalışmalar yürütüyoruz. Bu proje ile kentte belirlenen dezavantajlı gruplara yönelik belediyemiz fiziki çalışmalar yapmıştır. Özellikle şiddete maruz kalan kadınlar, engelli bireyler ve madde bağımlıları olarak 3 grup olarak belirlenmiş ve bu gruplar üzerinde çalışmalar yürütülmüştür” diye konuştu.

Projenin amacına ilişkin konuşan Teknik Destek Ekip Takım Lideri Paulo Pedroso ise, belediyeler bünyesinde dezavantajlılara yönelik kurumsal hizmeti sağlayacak olan birimlerin kurulması ve böylelikle bireylerin sosyal entegrasyonlarına yönelik yeni bir hizmet modelinin oluşturulmasının öncelik hedef olduğunu söyledi. Sonuç alanı kapsamında ise dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini dile getiren Pedroso, “Bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri ile hizmet sağlayıcılar ile karar alıcılar ve dezavantajlı bireyler arasında bir diyalog geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bununla birlikte bireyler sahip oldukları seçenekler hakkında bilgilendirilerek, sosyal ve ekonomik hayata katılmayı teşvik edeceğiz” dedi.