HALK KÜLTÜRÜ ENVANTERİ DAĞITIMA HAZIR - VAN HABERLERİ

HALK KÜLTÜRÜ ENVANTERİ DAĞITIMA HAZIR - VAN HABERLERİ
Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzeffer Aktuğ, “Van’ın kültür ve turizm değerlerini araştırmak, ortaya koymak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak, Van kültür ve turizm değerleri ile ilgili bilgileri tek kaynakta toplayıp ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak, ilimizin etkin tanıtımı ve bu tanıtım neticesinde hak ettiği değeri alması için başlatmış olduğumuz Van kültür ve turizm envanteri çalışmamız devam etmektedir” dedi.
Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzeffer Aktuğ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Daha önce “2006 Van Kültür ve Turizm Envanteri -I- Tarihsel Değerler” ile “2014 Van Kültür ve Turizm Envanteri -II- Doğal Değerler” kitaplarını İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bastırmış ve Van’a Vanlıya, Van sevdalılarına, kültür ve turizm camiasının hizmetine sunmuştuk. Şimdi de Kültür ve Turizm Envanter çalışmamızın III kitabını hazırlayıp Van Kültür ve Turizminin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşamaktayım” dedi.

Aktuğ, “Van 2014 Kültür ve Turizm Envanteri -III- Halk Kültürü -I- eseri Van insanının binlerce yıllık kültürel birikiminin vücut bulmuş halidir aslında. İçinde Van sözlü kültürünün inceliklerini, heyecanlarını ve mutluluklarını bulacağınız bu eser Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim görevlilerinin uzun süre alanda yaptıkları çalışmaların neticesinde ortaya konulmuştur. Eser bir giriş ve üç ana başlıktan oluşmaktadır. Giriş kısmında edebiyat ve halk kültürü üzerine bilimsel analizlere yer verilmiştir.

Kitabın içeriğini oluşturan Halk kültürünün ne olduğunu nasıl bir alan olduğu ve neleri kapsadığı konularında kısa bir değerlendirme yapılmıştır. “Dil ve Anlatım” ana başlıklı birinci bölümde Van Ağzı, Van Ağzının oluşumu ve Van Ağzının yapısal özelleri irdelenmiştir. Aynı bölümün ikinci alt başlığı Van Sözlüğüdür bu başlık altında Van ve ilçelerinde kullanılan sözcükler ve bu sözcüklerin anlamları bir sözlük düzeni içerisinde, Van Ata Sözleri ve Deyimleri aynı başlık altında birer alt başlık olarak verilmiştir. Van’da Lakaplar, Ölçülü Sözler, Dua ve Beddualar birinci bölümün diğer konularını oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

Eserin ikinci ana başlığı olan halk edebiyatı kısmında ise Van Masalları, Van Efsaneleri, Van Halk Hikayeleri, Van Manileri, Van Ninnileri, Fıkralar, Bilmeceler, Tekerlemeler, Van’da Aşıklık Geleneği ve Vanlı Saz Aşıkları konuları işlendiğini ifade eden Aktuğ, “Üçüncü ve son bölüm olan Van müzik kültürü ve Van türküleri kısmında; Van müzik kültürünün tarihçesi hakkında bilgiler verilmiş, Van müzik kültürüne etkisi olan medeniyetler üzerinde durulmuştur. Bölümün içinde Van türkülerinden örnekler notaları ile birlikte verilmiştir. Aynı bölümün son kısmı ise Van’da Sanat Müziği çalışmalarına ayrılmıştır. Van sözlü kültürüne genel bir bakışı hedefleyen eserimiz 2014 yılı içerisinde tamamlanmış ancak basım çalışmaları 2015 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleşmiştir” dedi.

Van Kültür ve Turizm Envanteri -III- Halk Kültürü kitabının ikinci cildi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Aktuğ, “Van halk kültürünün maddi kültür unsurlarını ve Van gelenek görenek ve inançlarını kapsayan bu eser de 2015 yılı içerisinde tamamlanıp basımı gerçekleştirilecektir. Kültür turizm camiasının hizmetine sunduğumuz bu eserlerin hazırlanmasında katkıları olan Van Valisi Sayın Aydın Nezih Doğan’a, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Peyami Battal’a, yaptıkları çalışmalarla kitapların oluşmasını sağlayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim elamanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.