DAKA’DAN REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

DAKA’DAN REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
VAN HABER - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 2015 Yılı Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nı (RGMDP) ilan etti.
DAKA’dan yapılan açıklamada, toplam 13 milyon 500 bin TL’lik bütçeye sahip destek programının genel amacının TRB2 Bölgesi’nde yer alan Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerindeki imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin kapasitelerinin artırılması, ürün/hizmet çeşitlerinin veya kalitelerinin geliştirilmesi, pazarlama imkânlarının genişletilmesi yoluyla bölgesel ekonomik büyümeye ve istihdamın artırılmasına katkı sağlamak olduğu belirtildi. Açıklamada, “Program kapsamında, TRB2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren uygun başvuru sahibi KOBİ’lerin; AR-GE, markalaşma; kalite sertifikasyonu, yeni ürün üretilmesi, ürün çeşitlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesine yönelik olarak gerçekleştirecekleri yatırımları desteklenecektir. Programda sadece bims briket üretimi, hazır beton üretimi, parke taşı, bordür taşı, agrega üretimi dışında kalan imalat sektörleri desteklenecektir.

Bunun yanında, tekstil ve konfeksiyon, tarım ve hayvancılığa dayalı gıda imalatı, medikal ürünlerin imalatı ve öz tüketime yönelik yenilenebilir enerji yatırımları öncelikli olarak desteklenecektir. Proje başvuruları 3 Ağustos 2015 günü saat 23.59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir.

Saat 23.59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden 10 Ağustos 2015 saat 17.00’ye kadar DAKA’ya teslim edilmelidir. Destek almaya hak kazanan proje sahipleriyle sözleşmelerin imzalanması öngörülen tarih ise 18 Aralık 2015’dir”
denildi.