Çaha, Eğitim Camiası ile Biraraya Geldi!

Çaha, Eğitim Camiası ile Biraraya Geldi!
AK Parti Van Milletvekili Adayı Prof. Dr. Ömer Çaha, Eğitim-Bir-Sen Erciş Temsilciği’nin düzenlediği konferansta eğitim anlayışını ve başkanlık sistemini anlattı.
Eğitim-Bir-Sen Erciş Temsilciliği’nin bir düğün salonunda organize ettiği konferansa çeşitli okullardan okul müdürleri, öğretmenler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Yoğun ilginin gösterildiği konferansa konuşmacı olarak davet edilen Prof. Dr. Ömer Çaha, eğitimin toplumlardaki önemine değinerek, eğitimin toplumların gelişme ve kalkınmasında kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Otoriter ve totaliter rejimlerde eğitimin ideolojik bir aygıt olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çaha, demokratik rejimlerde ise eğitimin amacının insanın zihnini açarak yaratıcı ve üretici kapasitesini ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Çaha, “Türkiye’de tüm demokratik kazanımlarımıza rağmen ne yazık ki ideolojik bir eğitim anlayışı hala hakim durumdadır. Bizdeki eğitim anlayışı toplumu tek tipleştirme üzerine kuruludur. Herkesi bir tornadan geçirir gibi aynı duygu ve düşünceye sevk ediyor. Bu da sivil toplum ruhunu körelten bir şeydir. Sivil toplumcu, özgürlükçü ve demokratik düşüncenin bizde bu kadar güdük kalmasının temel nedeni ne yazık ki budur” dedi.

Başkanlık sistemiyle de ilgili on soru soran ve bunların cevabını veren Prof. Dr. Çaha, Türkiye’nin tekrar eski istikrarsız ve parçalanmış hükümet modellerine dönmemesi için acilen başkanlık sistemine geçmesi gerektiğini söyledi. Parlamenter sistemin tek başarılı örneğinin İngiltere’de görüldüğünü belirten Prof. Dr. Çaha, bunun da İngiltere’nin 1215 Magna Carta’ya kadar uzanan İngiliz demokrasi tarihi ve mücadelesiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çaha, “İngiltere’de parlamento kadını erkek, erkeği de kadın yapmanın dışında her tür yetkiye sahiptir. Parlamentonun üstünde Tanrı’dan başka güç yoktur. İngiltere parlamentosu iradesinin ipotek altına alınmaması veya sınırlandırılmaması için anayasa yapmamıştır. İngiltere’de yazılı bir anayasanın olmayışının nedeni budur” ifadelerini kullandı.

Başkanlık sisteminin başarılı modelinin ise Amerika’da görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Çaha, “Başkanlık sisteminin burada başarılı olmasının nedeni Amerika’daki çok kültürlü yapıdır. Amerika’yı bugün dünyanın en güçlü ve süper ülkesi haline getiren şeyin, bu ülkedeki başkanlık sistemi sayesinde sağlanan siyasi ve ekonomik istikrardır. Türkiye’de başkanlık sistemine geçmek için 330 milletvekiline ihtiyaç duymaktayız. Tek bir milletvekili ülkenin kaderini değiştirebilir. Şayet 329 milletvekilinde kalırsak o zaman anayasayı değiştiremeyiz. Bu bakımdan herkesin iyi düşünmesi gerekir. Çocuklarımız, torunlarımız, yarınlarımız için istikrarlı bir ülke istiyorsak, o zaman AK Parti’ye anayasayı tek başına değiştirecek milletvekili vermek gerekir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ömer Çaha’nın sık sık alkışlarla kesilen konuşması iki buçuk saat kesintisiz devam ederken, katılımcılardan büyük bir beğeni aldı.