ASKON’DAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI - VAN HABERLERİ

ASKON’DAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI - VAN HABERLERİ
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Van Şube Başkanlığı, düzenlediği toplantıyla Teknokent ve KOSGEB yetkilileriyle iş adamları ve girişimcileri bir araya getirdi.
ASKON toplantı salonunda yapılan toplantıda KOSGEB’in çalışma şekli ve alanları, Teknokent'in tanıtımı ve nasıl çalıştığı konuları oluşturdu. Teknokent Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necat Görentaş, Van YYÜ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reha Saydan, KOSGEB Uzmanı Sinan Kibar ve İŞGEM Müdürü Mahmut Gedik’in de katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan ASKON Van Şube Başkanı Maşallah Gözel, bu kurumlar hakkında esnafa daha fazla bilgi vermek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini belirtti. Gözel, “Bugün burada olmamızın en büyük nedeni, Van’da yaşanılan ekonomik krize bir nebze olsa alternatif üretmek, bu tür krizleri fırsata dönüştürmektir. Akılda kalmaktan öteye geçmeyen projeleri, nereye, nasıl götürmemiz gerektiği hususunda KOSGEB ve Teknokent'i sizlerle bir araya getirdik. Bu toplantı inşallah hepimizin bir yol çizmesine vesile olur” dedi.

Teknokent Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necat Görentaş ise, toplantının verimli sonuçlar doğurmasını temenni ettiğini belirtti. 2013 yılında anonim şirket olarak faaliyetlerine devam eden Teknokenti; YYÜ, Van TSO, VATBO, Van İŞGEM, Van ESO, Van OSB gibi ortaklarla yürüttüklerini ifade eden Görentaş, ABD’de Teknokent faaliyetlerini yürüten oluşuma Silikon Vadisi dendiğini ve Google gibi nice büyük şirketin bu tür hizmet veren yerlerden faydalandığını ve faaliyet gösterdiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Necat Görentaş, “YYÜ Teknokent A.Ş. 2 milyon 500 bin TL sermaye ile 25 Ocak 2013 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanarak kurulmuştur. Bizimle birlikte ortak hareket eden Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van TSO, İŞGEM, OSB, Van Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği’dir. 2013 Kasım ayında Teknokent idare ve merkezi binası yapılmış ve bitirilerek hizmete sunulmuştur. YYÜ Teknokent girişimci ön başvuruları başlamıştır.

Şu ana kadar 19 ön başvuru yapılmıştır. Dünyada gelişmiş sanayisi olan ülkelerin teknolojide büyük yol kat etmelerinin altında Ar-Ge ve inovasyona verdikleri önemin yattığı bilinmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyük bir kısmı bilime ve Ar-Ge’ye büyük bir bütçe ayırmaktadır. Ar-Ge harcamalarının gayri safi milli hasıla içerisindeki payı en yüksek olan ilk 15 ülkenin ortalaması yüzde 3 olup, öz sektörün Ar-Ge harcamalarının gayri safi milli hasıla içindeki payı yüzde 2,1’dir. Türkiye’de ise yüzde 0,84 ve 0,36’dır. Teknokentin önemi günümüzde gittikçe artmaktadır, Teknokentin amacı, üniversite, sanayi, iş adamlarını bir araya getirerek teknolojik, inovasyonel, yenilikçi ürün ve hizmetleri üretmektir. Teknokete dahil olacak firmaların üniversitenin neredeyse tüm imkanlarından faydalanabileceklerdir” dedi.

KOSGEB Uzmanı Sinan Kibar ise, KOSGEB’in Van için yaptığı destek ve kredilendirmeler hakkında bilgi vererek, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

YYÜ İktisat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Reha Saydan da; iş adamlarına yenilik, yenilenme ve inovasyon konularını içeren bir sunum yaptı.
ASKON Van Şube Başkanı Maşallah Gözel, toplantıya iştirak eden akademisyen, uzman ve iş adamlarına teşekkür etti.