‘Vanadokya’ artık koruma altında!

‘Vanadokya’ artık koruma altında!
Van’ın turizmdeki doğal ama saklı güzellikleri son yıllarda bir bir öne çıkmaya başlarken, Cumhurbaşkanlığı Van’da sevinçle karşılanacak bir kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınladı.

Van'ın Başkale İlçesi’nde bulunan önemli turizm destinasyonu olan Vanadokya Peribacaları yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ederken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı. Şehrivan Gazetesi olarak Resmi Gazetede yayımlanan kararı Van’daki önemli isimlere sorduk. Gazetemize konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Travertenler ve Vanadokya ilgili atılacak adımların masaya yatırılacağı bir komisyonumuz var. Komisyonda alınan karar ile Travertenlere ‘Başpamukkale’ Kapadokya’ya ‘Vanadokya’ olarak adlandırdık. Turizme kazandırılması noktasında bir çevre düzenlemesi projesi de geliştirdik. Proje üzerinde Van Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Yapılacak çalışmayla bu iki doğal turizm değerin korunması ve turizme kazandırılması adına alt yapı ve temel ihtiyaçların giderilmesi adına proje çalışması devam ediyor.” İfadelerine yer verdi.

Vantalya, Vankara, Vantep gibi adlandırmalar ile diğer şehirler ile kısaylara konu edilen Van, son dönemlerde Türkiye’nin markalaşan turizm destinasyonlarının benzerine sahip olması ile de öne çıkıyor. Kapadokya’nın bir benzerinin bulunduğu Başkale Yavuzlar köyünde bulunan Vanadokya ile birlikte, Pamukkale’deki travertenlere benzerliği nedeniyle Vanukkale ya da Van İl Kültür Müdürlüğü’nün isimlendirmesiyle Başpamukkale olarak adlandırılan güzellikler konuşulmaya devam ediyor. Son dönemlerde daha çok Van Kahvaltısı, Van Gölü Ekspresi, Akdamar Adası ile ön plana çıksa da turizme kazandırılmayı bekleyen bu güzelliklerin de konuşulduğu Van’a iyi haber Cumhurbaşkanlığı’ndan geldi. Van İl Kültür Müdürlüğü’nün de uzun süredir çalışma kapsamı alanında bulunan Başkale’deki Kapadokya benzeri olan Vanadokya olarak anılan yapılar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla kesin korunacak hassas alanlardan birisi olarak ilan edildi. Karar Van’da sevinç ile karşılanırken, daha önce Akdamar, dün de Vanadokya alınan karardan sonra Başpamukkale’nin de koruma altına alınıp turizmde etkin olarak değerlendirilmesine çevrildi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Van, Antalya ve Muğla'da bazı doğal sit alanlarının kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Van'ın Başkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yavuzlar Peribacaları Doğal Sit Alanı, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanı ve Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı-Trebenna Antik Kenti Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları yeniden belirlenirken, Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AKTUĞ: ÇOK SEVİNDİRİCİ BİR KARAR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Van'ın Başkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yavuzlar Peribacaları Doğal Sit Alanı, ilan edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Van İl Kültür Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Başkale’de yer alan Yavuzlar Peribacalarının doğal sit alanı ilan edilmesinin kent adına büyük bir önem teşkil ettiğini ve kararın turizme olumlu etkiler sunacağını kaydetti. Aktuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Peribacaların gelecek nesillere aktarılması adına çok sevindirici bir karar, kentin turizmine büyük bir etki sağlayacak, kentin turizminin ileriye taşınması adına önemli atılımlar sağlayacak, buna bezer alanların doğal sit alanı ilan edilmesi kent adına büyük bir adım olarak değerlendiriyoruz. İlimizde bu tür doğal güzelliklerin koruma altına alınması zarar verilmesinin önüne geçilmiş oluyor ki, gerçek manada alınan kararı çok doğru yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz” dedi.

AKTUĞ: KOMİSYON KURDUK

Aktuğ, doğal güzelliklerin kent turizmine kazandırmak adına çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek şunları belirtti: “Özellikle ilimizdeki doğal güzelliklerin turizme açılması ve kazandırılası noktasında valilik bünyemizde ve büyükşehir belediyemizin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle vali yardımcımız başkanlığında ‘Travertenler ve Vanadokya’ ilgili atılacak adımların masaya yatırılacağı bir komisyonumuz var. Komisyonda alınan karar ile Travertenlere ‘Başpamukkale’ Kapadokya’ya ‘Vanadokya’ olarak adlandırdık. Turizme kazandırılması noktasında bir çevre düzenlemesi projesi de geliştirdik. Proje üzerinde Van Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Yapılacak çalışmayla bu iki doğal turizm değerin korunması ve turizme kazandırılması adına alt yapı ve temel ihtiyaçların giderilmesi adına proje çalışması devam ediyor” dedi.

İLGİLİ DOĞAL SİT GÖRÜŞ TALEPLERİ İNCELENEREK BİLGİ VERİLDİ

Van çevre şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gazetemize yapılan açıklamada, Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun görev alanına giren illerin Van, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkâri ve Siirt olduğuna dikkat çekilerek, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri arasında koordinasyonun sağlanması, iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlendirilmiş olup, bu çerçevede Bakanlık Makamının 09.09.2011 tarih ve 2432 sayılı oluru ile Müdürlüğümüz teşkilatına, Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü tahsisi yapılmıştır. İl Müdürlüğümüz görevi ise; komisyonun sekretaryasını yürütmek ve bölge kapsamında başvurularla ilgili iş ve işlemleri yürütmektir, komisyon gündemini, toplantı tarihini ve yerini belirlemek ve toplantı gündemi ile ilgili Teknik İnceleme Raporu hazırlamaktır. Ayrıca Kurum ve kuruluşların bölgemiz sınırları içinde bulunan alanlarla ilgili doğal sit görüş talepleri yerinde incelenerek bilgi verilmektedir. Yavuzlar Peribacaları, Tabiat Varlıkları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda iken, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 06.12.1991 tarih ve 952 sayılı kararla I. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.” İfadelerine yer verildi.

HAZIRLANAN RAPORDA 3 FARKLI KATEGORİ BELİRLENDİ

Van çevre şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın devamında, “Tabiat Varlıklarının, 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanmasının ardından Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kurulmuş ve mevcut ve potansiyel doğal sit alanlarına yeni koruma statüsü verilmek üzere "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" ve "Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar" doğrultusunda doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla "Van, Bitlis, Hakkâri, Muş, Siirt ve Şırnak İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" gerçekleştirilmiştir. Bu raporlarda mevcut ve potansiyel doğal sit alanları için Koruma dereceleri sırasıyla, 1.Kesin Korunacak Hassas Alan, 2.Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve 3.Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı Şeklinde 3 farklı kategori olarak belirlenmiştir.” İfadelerine yer verildi.

YAVUZLAR PERİBACALARI İÇİN 4 MEVSİMİ KAPSAYAN ARAŞTIRMA RAPORU HAZIRLANDI

Yavuzlar Peribacaları için de 4 mevsimi kapsayan Ekoloji Temelli Bilimsel Araştırma Raporu hazırlandığı kaydedilen açıklamada “Ve raporda Yavuzlar Peribacaları için üç koruma statüsü de "Kesin Korunacak Hassas Alan", "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" önerilmiştir. Yeni koruma statüsü ile tescili için Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü) tarafından çalışmalar başlatılmış ve Temmuz 2019 Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Toplantı gündemine alınmıştır. Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından değerlendirilen Yavuzlar Peribacaları tescil dosyası, komisyonun 26.07.2019 tarih ve 180 sayılı kararı ile tescili uygun bulunmuş ve onaylanmak üzere Bakanlığımıza gönderilmiştir.” Denildi.

ARTIK KESİN KORUNACAK ALANLAR ARASINDA

Açıklamada son olarak, “Bakanlıkça değerlendirmesi yapılan Yavuzlar Peribacaları tescil dosyası, Bakanlık Makamının 05/12/2019 tarihli ve 287663 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit – Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiş olup 22.12.2019 tarihli ve 30986 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. “Doğal Sit - Kesin Korunacak Hassas Alan” 11.02.2020 tarih ve 2094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tescillenmiş ve 12.02.2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.” İfadelerine yer verildi.

ŞİMDİ TURİZME KAZANDIRMA ZAMANI!

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar köyünde bulunan peri bacaları görünümüyle Kapadokya'ya benzediği için yöre halkı tarafından ‘Vanadokya’ ile Pamukkale travertenlerini andıran görüntüsüyle ‘Başkale Travertenleri’ Van’ın turizmde yeni bir destinasyon merkezi olmak için ilgi bekliyorken, ilçedeki doğal güzellikler için önemli çalışmalara imza atıldı. Sadece peribacaları değil, aynı alanda bulunan ve son yıllarda yağışların etkisiyle ortaya çıkan, metrelerce uzunluktaki çok sayıda tünel ve mağara yanı sıra ilçe sınırları içerisinde bulunan Pamukkale travertenlerini andıran görüntüsüyle ‘Başkale Travertenleri’ henüz turizme kazandırılmışken bu güzellikler de Van’daki yetkililerden ve Vanlılardan ilgi bekliyor. Önemli turizm destinasyonları içerisinde yer almasına rağmen yıllardır, kentteki birçok insan tarafından bilinmezken, yapılan ziyaretler ve tanıtımlar sonrası bilinir hale geldi. Konaklama ve dinlenme tesislerinin olmaması, uzaklık, tanıtım eksikliği turizm gelirinde yüksek potansiyele sahip olan önemli destinasyonun bilinirliği önündeki en büyük engelleri oluşturuyor.

 ŞEHRİVAN ÖZEL: MERAL YILDIZ / HAMİT KARAKUŞ