Van TSO yönetimi iddialara yanıt verdi

Van Ticaret ve Sanayi Odası uzun süredir gündemi meşgul eden Müfettiş raporları ile ilgili açıklama yaptı.

Habervan Editör
Habervan Editör
17 Mart 2018 Cumartesi 14:20
460 Okunma
Van TSO yönetimi iddialara yanıt verdi

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kentte Basın Mensupları ile bir araya gelerek Van TSO Van’ın en çok konuşulan iddialarına cevap verdi. 

Yapılan açıklamada uzun süredir gündemi meşgul eden Müfettiş raporlarının Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda seçime girecek gruplar ile ilgili herhangi bir usulsüzlüğün yapılmadığı ve Borçlu bir oda olmadığı açıklandı.

Bisesvan.com'un haberine göre; Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili kirli bir süreci yürütmek isteyen, çeşitli İddialarla kendilerini yıldırmak isteyen kişilerin olduğunu söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva,’’Seçim dönemlerinde herkesin değerlendirmeleri olabilir. Herkesi eleştirmek olgusu içinde olmak mümkündür. Onların yönetsel anlayışının kötü olduğu ve aday olunun yerde daha iyi bir yönetsel anlayışı egemen kılacaklarına karşılık bir beyan olabilir. Herhangi bir iddia da bulunabilirler. Kaldı ki böyle bir iddia olmasa bu iddia karşısında da böyle bir sürece girmenin de hiçbir mantığının olmadığını da bilen insanlarız. Fakat bundan ötesi bireysel tutum ve davranışlara, ahlaki olmayan, edepli olmayan kişisel ego tatminine yönelik iddiaları da yine iddia sahiplerine iade ettiğimiz de ifade ediyoruz’’ dedi.

‘’YARIM KALAN PROJELERİMİZİ TAMAMLAMAK İÇİN TEKRAR ADAY OLDUK’’

Seçim başlamadan önce sizlerle yaptığımız bir değerlendirmede, gelecek döneme ilişkin böyle bir beklenti içinde olmadığımızı, bu dönemde ise yarım kalan bir takım projelerin hayata geçirilmesine ilişkin bir anlayışı temsil ettiğimizi bu çerçeve de son kez aday olduğumuzu paylaşmıştık. Burada genç arkadaşlarımız var, benim onlardan ricam seçimde kazanırda bu görevi üyelerimizin teveccühü ile tekrar alırsak, bizim bu yönde tekrar bir talebimiz olduğun da bizim karşımızda durup bu işe samimiyetle geleceklerine inanıyorum. Biz bu bayrağı aldığımız noktada Odamızın kurumsal kimliğini Türkiye’de en başarılı Odalarından biri olduğu gerçeği ile kendilerine devredeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunu her defasından tekrar ediyorum ama bunu takip edecek kişilerde bizim odamızın genç girişimcileridir. Umuyor ve diliyorum ki edep ölçüleri içerisinde, ahlaki kurallar içerisinde tüccarın vakarına ve edebine yakışır bir seçim süreci yaşarız. Bu konuda basının sorumluluğunu da hatırlatmakta fayda var. Seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde, kişisel haklara saldırı olmadan, olması gereken eleştirisel boyutta sürdürülmesinin teminatı da aslında bizim basınımızdadır. Basın mensuplarımızın bu anlamdaki dirayetleri ve yaklaşımları olacaktır’’ şeklinde konuştu.

Çeşitli spekülasyonlara neden olan Müfettiş raporlarını Van Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ramazan Temizer açıkladı.

Kısa bir konuşma yapan Genel Sekreter Ramazan Temizer, ‘’Odamız organ seçimleri öncesinde gerek kamuoyunda gerek sosyal medya da ortaya atılan bir takım iddialar üzerine odamızın talebi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Müfettiş talep edildi ve Müfettiş odamızda incelemeler yapmıştır. Bu inceleme ile ilgili özet bir sunum yapacağım. Yapılan denetimler sonucunda iddialar ve Müfettişlerce yapılan teftişlerde aşağıda belirtildiği gibidir’’ dedi.

İŞTE MÜFETTİŞ RAPORU:

Odamız organ seçimleri süresinde ortaya atılan iddialar ile ilgili olarak iddia sahiplerinin ve Odamızın talebi üzerine 30.01.2018 – 13.02.2018 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince Odamızda inceleme yapılmıştır. 

Yapılan denetim sonucunda iddialar ve müfettişlerce yapılan tespitler şu şekildedir.

İDDİA

Van TSO Başkanlığının Seçim Listesindeki Meslek Gruplarını Kendilerine Yakın Seçmenlerden Oluşacak Şekilde Ayırmak Suretiyle Meslek Gruplarını Oluşturması ve Bu Doğrultuda Tüm Meslek Gruplarının İncelenmesi

SONUÇ

Yapılan incelemede uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

İDDİA

2017 yılının Ekim ayında yapılması kararlaştırılan seçimlere ilişkin ortak veri tabanından alınan listelerin, seçim tarihinden en az yirmi (20) gün önce seçim kurulu başkanına sunulması gerekirken oda yetkililerince bu süreye riayet edilmediği”

SONUÇ

İlçe Seçim Kurulu tarafından Oda organ seçimlerinin 07/10/2017 tarihinde yapılmasının kararlaştırıldığı, seçme ve seçilme hakkına sahip üyeleri gösteren listelerin ise Oda tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 08/09/2017 tarihinde sunulduğu,- Bu çerçevede 7 Ekim 2017 günü yapılacak olan seçimlerden 29 gün önce seçmen listelerinin Oda tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na sunulmuş olduğu, - Bu nedenle “seçimlere ilişkin ortak veri tabanından alınan listelerin, seçim tarihinden en az yirmi (20) gün önce seçim kurulu başkanına sunulması gerekirken oda yetkililerince bu süreye riayet edilmediği” iddiasının geçerli olmadığı, kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır.

İDDİA

Kanun tarafından seçimlerin yapılması ile ilgili olarak iki aylık bir süre tanınmasına rağmen, seçim tarihinin Ekimin ilk haftası olarak belirlenmesinin dürüstlük kuralına aykırı ve kötü niyetli bir eylem olduğu

SONUÇ

24/09/2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2017/10828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ise oda ve borsaların 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken organ seçimlerinin ülke genelinde 2018 yılının Nisan ayında yapılmasının kararlaştırıldığı, anlaşılmış olup; sıralanan gerekçelerle iddia konusuna ilişkin olarak Bakanlığımızca bu aşamada yapılabilecek bir işlem bulunmadığı kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır.

İDDİA

Seçim mevzuatı ve teamüllerine aykırı olarak yönetime aday olan seçmenlere verilen üye listelerinde sadece üye unvanlarının belirtildiği, bu listelerde üyelere ait yetkili kişi ve adres bilgileri ile telefon numaralarına yer verilmeyerek rekabet ortamının Bozulduğu,

SONUÇ

5174 sayılı Kanun’un 84. maddesi ile Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 11.maddesinde “Hâkim tarafından onaylanan seçim listelerinin örneklerinin talep edilmesi halinde, çoğaltma masrafı karşılığında üyelere verileceği ” ifade edilmiştir. Yapılan incelemelerden; 5174 sayılı Kanun ve anılan Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde seçim listelerinin isteyen üyelere verilmesine dönük yükümlülüğün Oda tarafından yerine getirildiği gözlenmiştir.

4982 sayılı Kanun’un 21. maddesinde ise “kişilerin özel hayatına” ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu çerçevede şikâyetçilerce talep edildiği anlaşılan üye şirket yetkililerine ait şahsi telefon numaralarının “özel hayatın gizliliği” prensibi kapsamında paylaşılamayacak türden bilgiler olduğu değerlendirilmektedir.

4982 sayılı Kanun kapsamındaki Müfettişlik değerlendirmeleri yukardaki gibi olmakla birlikte, üyelere ait “yetkili kişi, adres ve kurumsal telefon numarası ” bilgilerinin teminine dönük olarak 4982 sayılı Kanun kapsamında Şikâyetçilerin dilekçeyle Odaya başvurma ve sonucuna göre Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna itiraz haklarının saklı olduğu hususunun kendilerine hatırlatılması gerekmektedir.

İDDİA

Seçimden 6 ay önce üyelerin meslek gruplarındaki yerleri ile Nace Kodları değiştirilemez hükmüne aykırı hareket edildiği, Oda başkanlığı tarafından ilçe seçim kuruluna sunulan ve ilan edilen seçmen listelerinin usul ve yasaya aykırı olarak düzenlendiği, yapılacak seçimlerde her seçmen faaliyet göstermiş olduğu meslek grubunda oy kullanması gerekirken, oda tarafından seçim kuruluna gönderilen seçmen listelerinde, birçok seçmenin faaliyet göstermiş olduğu alandan farklı bir meslek grubuna dâhil edildiği

SONUÇ

Meslek gruplarının düzenlenmesiyle ilgili olarak Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesindeki yönetim kurulu ile meclis toplantı ve karar yeter sayılarına riayet edildiği ve bu düzenlemelerin Oda tarafından yapılması planlanan ancak ertelenen 2017 yılı seçimlerinden en az 6 ay önceden TOBB’un onayından geçtiği, bu süreç sonunda Oda bünyesinde meslek grubu sayısının 12’den 19’a yükseltildiği, 2017 yılında yapılması planlanan seçimlere ilişkin seçmen listelerinin de TOBB’un onayından geçen söz konusu 19 meslek grubu esas alınarak hazırlandığı anlaşılmıştır.

İDDİA

Meslek grup sayısının arttırılmasıyla birlikte yaklaşık bin (1.000) üyeye yakın seçmenin vergi numaralarının sisteme eksik girilmesi suretiyle oy kullanma haklarının ellerinden alındığı

SONUÇ

Bu kapsamda odaya kayıtlı yaklaşık 9 Bin Üyenin kayıtlarının bulunduğu veri tabanında ;

“64 firmanın vergi numarasının bilinmediği yada hatalı olduğu belirlenmiş, bu firmalardan  bir tanesinin vergi dairesinde faal olduğu tespit edilmiş, 2018 yılında yapılacak seçimlere dahil edilmesi gerekmektedir. Geri kalan 63 üye ile ilgili mevzuat gereği gerekli çalışmalar yapılarak Vergi Dairesinde kayıtları olmayanların kayıtlarının silinmesi gerekmektedir. “

İDDİA

Odadaki Mevcut Meslek Grubu, Vergi Dairesi Kayıtlarına Göre Bulunulması Gereken Meslek Grubundan Farklı Olan Üyeler

SONUÇ

Yaklaşık 5 Bin üye ilgili olarak;

-Şikâyetçiler tarafından iddia konusu yapılan üyelerle ilgili olarak vergi dairesinden alınan kayıtlar üzerinde yapılan incelemelerden, bunlardan 76 üyenin vergi kayıtlarına göre Odada olmaları gerektiği değerlendirilen meslek grubundan farklı bir meslek grubunda yer aldıkları anlaşılmıştır.

-Bu itibarla, farklılığı ortadan kaldırmaya dönük olarak, meslek grupları aynı olmakla birlikte Vergi Dairesinde kayıtlı faaliyet konusu ile Odada kayıtlı faaliyet konusu birbirinden farklı olan Oda üyeleri hakkında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi çerçevesinde işlem yapılması gerektiği,

-Bu kapsamda söz konusu Oda üyeleri ile irtibat kurularak bu üyelerin durumlarını belgelendirmeye davet edilmeleri, ayrıca Oda tarafından bu üyeler hakkında Maliye ve üye işyerleri nezdinde gerekli araştırmanın resen yapılması suretiyle üyelerin durumları hakkında tespit raporu hazırlanarak faaliyet konuları ve yer alacakları meslek gruplarının yönetim kurulu kararıyla Nisan ayında yapılacak olan seçimler öncesinde tespit edilmesi gerektiği odaya bildirilmelidir.

1 Üyemizin itirazı kabul edilmiş, gerekli işlem yapılacaktır. 

İDDİA

Sigortacıların, Medikalcilerin Grubunda Yer alması.

SONUÇ

Sigorta faaliyeti ile uğraşan üyelerin medikal grubunda yer aldığına dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır. 

İDDİA

Aidat borcu nedeniyle oy kullanma yeterliliğine sahip olmayan üyelerin seçmen listelerinde gösterildiği

SONUÇ

Yapılan incelemelerden, anılan mevzuat hükmünde yer verilen prensiplere aykırı türden aidat borcu olduğu anlaşılan 10 üyenin ertelenen 2017 yılı seçimlerine ait seçmen listelerinde yer aldığının anlaşıldığı,

Bu üyeler geçmiş dönemlerde belge taleplerine istinaden askıdan indirilmiş, sehven yeniden askı işlemi yapılmamıştır

İDDİA

Bazı gruplardaki firma sayının 106 olarak belirlenmesi ve bunların Meclise 3 kişi göndermesi, bazı gruplardaki firma sayısının 370’ e çıkarılmış olmasına rağmen yine Meclise 3 kişi göndermesi

SONUÇ

Ekim 2017 Tarihinde yapılması planlanan Organ seçimlerinin gerçeklemiş olması halinde İpekyolu İlçe seçim Kurulu tarafından onaylanarak askıya çıkarılan 19 meslek grubu içinde 106 ve 370 üyeye sahip hiçbir meslek grubu bulunmamaktadır.

16.03.2018 İtibari İle MALİ DURUM

+ 94.824,29 TL’dir.
 

Son Güncelleme: 17.03.2018 14:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.