Van Büyükşehir Belediyesi 6 ilçede 75 taksi için ihaleye çıkıyor

Van Büyükşehir Belediyesi 6 ilçede 75 taksi için ihaleye çıkıyor
Van Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçede hizmet verecek 75 taksi hattı için ihaleye çıkıyor.

Van’da ticari taksi araçlarının yolcu taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek için çalışma yürüten büyükşehir belediyesi, ilçeler için taksi ihalesi yapıyor. Yarın saat 10.00’da Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı toplantı salonunda açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek olan ihaleye yoğun başvuru yapılırken, ihale sonucunda Bahçesaray, Başkale, Çatak, Muradiye, Saray ve Özalp ilçelerinde 75 adet T plakalı ticari taksi araç hattı 10 yıllığına kiraya verilecek. Arz ve talep ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak olan ihale ile Bahçesaray ilçesine 10 adet, Başkale ilçesine 10 adet, Çatak ilçesine 10 adet, Muradiye ilçesine 10 adet, Saray ilçesine 20 adet, Özalp ilçesine 15 adet olmak üzere toplamda 75 adet ticari taksi araç hattı kiraya verilecek. İhaleye katılmak isteyen vatandaşların ihale saatinden önce evraklarını teslim etmeleri gerekiyor.

İhaleye katılacaklarda aranan şartlar ve ihale için gerekli evraklar ise şu şekil açıklandı:
“T.C. kimlik kartı fotokopisi, adli sicil kayıt belgesi, Noter tasdikli imza beyannamesi, gerçek kişinin adını, soyadını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe, Van ilinde en az 6 (altı) ay ikamet ettiğini gösterir tarihçeli yerleşim yeri bilgileri raporu belgesi. (ilan tarihinden sonra ilgili kurumdan alınacak imzalı mühürlü belge veya e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu belge), katılımcı, teklif vereceği hattın muhammen bedeline göre Türk Lirası cinsinden en az yüzde 3 geçici teminat yatıracaktır. (Nakit olarak yatırılacak geçici teminatlar Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Van Büyükşehir Belediyesi Halk Bankası hesabına yatırılacaktır), şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belge. Şartname aldığına dair makbuz; ihale şartnamesi hafta içi mesai saatlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından 200,00 TL (iki yüz TL) karşılığında alınabilir. İhale üzerine kaldığında U.D.B.'nın hazırlamış olduğu ihale şartnamesinde belirtilen aracı 30 (otuz) gün içinde hazır bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname. İhaleye katılacak gerçek kişilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Van Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge (ilan tarihinden sonra alınmış olacak). Kiraya verilecek ticari taksi araç hatlarının işlemleri ile ilgili tüm resmi giderleri alıcıya aittir. İhale sonunda ihale bedeline KDV tutarı hesaplanarak eklenecektir. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz, ihalenin kazanılması durumunda ihale bedeli ve ihale bedelinin KDV tutarı peşin yatırılacaktır. İhaleyi alacak işletmecilerin araçları bağlı bulundukları ilçe merkezinde ve ilçe merkezi ile Van merkezi arasında çalışacaktır. Yolcu başka bir ilçeye gitmek isterse o ilçeye götürülebilir ancak dönüşte herhangi bir şekilde yolcu (aynı yolcu hariç) alamaz. İşletmeciler Van şehir merkezinde hiçbir şekilde faaliyet gösteremezler. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 07.04.2021 Çarşamba günü saat 10.00’da Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi Toplantı Salonunda (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Erek Dağı Caddesi No: 46 İpekyolu/VAN) hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale ile ilgili şartları yerine getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile göndermek mümkündür. Ancak istekli veya Noter Tasdikli Vekâletnameye Haiz Vekili bizzat ihalede bulunmak zorundadır. İhaleye katılmak isteyenlerin, Türk Ceza Kanunu'nun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35’inci maddelerindeki suçlardan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir. Katılımcı ihale şartnamesinin 2’nci maddesinde belirtilen hatlardan 1 (bir) hat kazanması (alması) halinde ikinci bir hat için teklif veremez ve ikinci bir hat alamaz. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun istekliyi seçmekte serbesttir. İhale, istenilen evrakları ve geçici teminatı tam olarak veren istekliler arasında açık teklif usulü ile Encümen huzurunda yapılacaktır.”