Van Büyükşehir Belediyesi 50 personel alımı yapacak

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; Van merkez, ilçeler ve hudut karakol yollarının karla mücadele ve bakım onarım çalışmalarında belirli süreli mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) olarak görevlendirmek üzere personel alımı gerçekleştirecek.

Habervan Editör
Habervan Editör
21 Ekim 2021 Perşembe 11:06
260 Okunma
Van Büyükşehir Belediyesi 50 personel alımı yapacak

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; Van merkez, ilçeler ve hudut karakol yollarının karla mücadele ve bakım onarım çalışmalarında belirli süreli mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) olarak görevlendirmek üzere;

25 Genel Beden İşçisi,

14 Kamyon Şoförü,

2 Tır Şoförü, 5 Aşçı,

3 Loder Operatörü

1 Dozer Operatörü olmak üzere

Toplamda 50 mevsimlik (5 aylık 29 gün) işçi personel işe alınacaktır.

İnternetten alınacak başvurular için son tarih 23 Ekim 2021 cumartesi saat 17:00 olacaktır.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alımı yapılacak olan mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapıldı. Şeffaflık ve liyakat esaslı verilen ilanda alımlar kura usulü ile yapılacaktır. Başvurular 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında sadece online olarak kariyer.van.bel.tr adresine yapılacaktır. Koronavirüs salgınından ötürü hiçbir şekilde yüz yüze başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular sadece internet üzerinden yapılabilecektir.

* İşte Van Büyükşehir Belediyesine alınacak 50 mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi personel için aranan genel ve özel şartlar?

KAMYON VE TIR ŞÖFÖRÜ MÜRACAAT KOŞULLARI:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- İlan tarihi itibari ile 25 ile 40 yaş arasında olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe- kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkum olmamak.

5- Erkek Adaylar İçin Askerlik görevini yapmış olmak.

6-4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

7-Arşiv araştırması yapılmış olmak.

8-E (yeni ehliyet: C) sınıfı ehliyet hakkediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.

9-En az 5 yıllık E (yeni ehliyet: C) Sınıfı  (İş Makinası Operatörleri için G Sınıfı) ehliyete sahip olmak.

10-SRC-3 veya SRC-4 belgesine sahip olmak.

11-Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak.

12-En az ilkokul mezunu olmak.

13-İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak ve Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak.

14-Güncel sağlık raporu.
15-Araçları kullanmaya engel durumda olmadığına dair sağlık raporu olması.

16-Herhangi bir kronik rahatsızlığın olmadığına dair sağlık raporu.
17- Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

2- E (yeni ehliyet: C) Sınıf Ehliyet 

3- Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

4- Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

5- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

OPERATÖR MÜRACAAT KOŞULLARI:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-İlan tarihi itibari ile 25 ile 40 yaş arasında olmak.

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4-Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe- kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkum olmamak.

5-Erkek Adaylar İçin Askerlik görevini yapmış olmak.

6-4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

7-Arşiv araştırması yapılmış olmak.

8-G sınıfı ehliyet (ehliyet kodu: 105.03-105.11) hakkediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.

9-İş Makinası Operatörleri için en az 5 yıllık (G Sınıfı – ehliyet kodu: 105.03-105.11) ehliyete sahip olmak ve müracaat ettiği iş makinası operatörlüğüne ait ehliyet koduna sahip olmak.

10-En az ilkokul mezunu olmak.

11-İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak ve Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak.

12- Güncel sağlık raporu.

13-İş makinasını kullanmaya engel durumda olmadığına dair sağlık raporu olması

14- Herhangi bir kronik rahatsızlığın olmadığına dair sağlık raporu.

15- Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

OPERATÖR BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

2- İş Makinası Operatörü için G Sınıfı Ehliyet ve ehliyet kodunu sunmak.

3- Öğrenim durumunu gösterir belge

4- Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

5- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

6-Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

GENEL BEDEN İŞÇİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- İlan tarihi itibari ile 25 ile 40 yaş arasında olmak.

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4-Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe- kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkum olmamak.

5-Erkek Adaylar İçin Askerlik görevini yapmış olmak.

6-4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

7-Arşiv araştırması yapılmış olmak.

8-En az ilkokul mezunu olmak.

9- İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak ve Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak.

10- Güncel sağlık raporu.

11-İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair sağlık raporu olması

12- Herhangi bir kronik rahatsızlığın olmadığına dair sağlık raporu.

13-Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

GENEL BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

2- Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

3- Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

4- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

5- Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

AŞÇILIK MÜRACAAT KOŞULLARI:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-İlan tarihi itibari ile 25 ile 40 yaş arasında olmak.

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4-Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe- kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkum olmamak.

5-Erkek Adaylar İçin Askerlik görevini yapmış olmak.

6-4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

7-Arşiv araştırması yapılmış olmak.

8-En az ilkokul mezunu olmak.

9- İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak ve Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak.

10- Güncel sağlık raporu.

11-İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair sağlık raporu olması

12- Herhangi bir kronik rahatsızlığın olmadığına dair sağlık raporu

13-En az ilkokul mezunu olmak, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. 

14- Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

AŞÇILIK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

2- Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

3- Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

4- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

5- Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

NOT: İstenen belgeler kariyer.van.bel.tr adresine gönderilecektir. (Başvurular fiziki olarak kabul edilmeyecektir.)

GÖRÜŞME BİLGİLERİ

1- Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar 27 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 14:00’da Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet binasında bulunan ihale salonunda Noter huzurunda yapılacak kura yöntemiyle belirlenecektir.

2- Noter huzurunda yapılacak kura çekimi Büyükşehir Belediyemizin resmi web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak kura çekilişine katılım sağlanmayacaktır. Adaylar kura çekilişini canlı yayından takip edebileceklerdir.

3- Yapılacak olan kura çekilişi sonucu mevsimlik işçi personel alımı için; 50 Asil ve 25 yedek aday (25 Genel Beden İşçisi-Asil/13 Genel Beden İşçisi-Yedek/14 Kamyon Şoförü-Asil/7 Kamyon Şoförü-Yedek/2 Tır Şoförü-Asil/1 Tır Şoförü-Yedek/5 Aşçı-Asil/2 Aşçı-Yedek/3 Loder Operatörü-Asil/1 Loder Operatörü-Yedek ve 1 Dozer Operatörü-Asil/1 Dozer Operatörü-Yedek) belirlenerek görevlendirmeleri yapılacaktır.

NOT: İstenen belgeler kariyer.van.bel.tr adresine gönderilecektir.

(Başvurular fiziki olarak kabul edilmeyecektir.)

Kaynak: Güncel Van

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.