299 işsiz, 160 işveren ile görüşüldü! Van'ın işveren-işsiz profili!

299 işsiz, 160 işveren ile görüşüldü! Van'ın işveren-işsiz profili!
Van’daki işveren ve işsizlerle bir anket gerçekleştirilerek, işverenlerin ve işsizlerin ihtiyaç haritası ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Anket çalışması ile Van'daki işsiz gençler ile işverenlerin genel profili hakkında önemli verilerin elde edildiği belirtildi.

- Sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı olan; Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE II) hibe programı kapsamında S.S. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (Yaka-Koop) tarafından yürütülen “Genç İstihdamın Turizm Sektöründe Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında Van’daki işveren ve işsizlerle bir anket gerçekleştirilerek, işverenlerin ve işsizlerin ihtiyaç haritası ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Anket çalışması ile Van'daki işsiz gençler ile işverenlerin genel profili hakkında önemli verilerin elde edildiği belirtildi.

İŞSİZ GENÇLERLE ANKET

İlk anket çalışması 299 işsiz genç ile yapıldı. Gençlerin yüzde 27,2'sini erkek, yüzde 72,8'ini ise bayanlar oluşturdu. Bu sonuca göre işsizlerin çoğunluğunun bayanlardan oluştuğu sonucuna ulaşıldığı, hazırlanan anket sonuç kitapçığına yansıdı. Anketin bir başka sorusunda ise katılımcıların öğrenim düzeyleri öğrenildi. Buna göre; katılımcıların yüzde 43,2'si ortaöğretim, yüzde 37,1'i ise üniversite mezunu. İlköğretim mezunu  olanların oranı yüzde 12,9 iken, hiç okula gitmediği halde okuma-yazma bilenlerin oranının ise yüzde 5,8 olduğu kaydedildi. Anket sonuçlarına göre okuma - yazma bilmeyenlerin oranı ise yüzde 1 olarak gerçekleşti.  Anket sonuç kitapçığına bu durum; "İşsiz gençlerin çoğu aslında belli bir eğitim düzeyinden geçmiş olup, eğitimli bireyleri oluşturmaktadır" şeklinde not edildi.

İşsiz gençlere sorular bir diğer soru ise "İş Arıyor musunuz?" şeklinde oldu. İşsiz gençlerin yüzde 91,9'u bu soruya "evet" şeklinde cevap verirken, yüzde 8,1'i ise "hayır" şeklinde cevap verdi.

Ankette "Hangi Alanda Mesleki Deneyimiz Var?" sorusunun da sorulduğu katılımcıların yüzde 23,7'si aşçılık, yüzde 19,2'si ön büro (resepsiyon), yüzde 14,4 garsonluk, yüzde 6,9 kathizmetleri, yüzde 35,7'si ise 'diğer' cevabını verdi.

"İş bulamamanızın nedeni nedir?" şeklindeki soruya ise, ankete katılanların yüzde 30,1'i iş bulamamasının nedenini sahip olduğu özelliklerle bulduğu işlerin uyuşmadığı yönünde görüş bildirirken, yüzde 24,0'ı iş dünyasında aranan özellikleri taşıdığını fakat mesleki eğitim belgelerinin olmadığını nedenini, yüzde 27,7'si Van'da iş alanlarının yeterli olmadığı nedenini, yüzde 18,2'sinin ise verilen ücretlerin az olduğu nedeninden dolayı işsiz kaldıklarını belirttikleri kaydedildi. Sonuç kitapçığına bu durum; "İşsiz gençlerin çoğunun kendi ilgi alanlarında iş bulamadıklarından ve iş dünyasının beklentilerine cevap veremediklerinden dolayı işsiz kaldıkları sonucu çıkarılabilir" şeklinde kaydedildi.

"Nasıl bir işte çalışmak istersiniz?" sorusunun sorulduğu katılımcıların yüzde 33,2'si sağlık kurumları, yüzde 14,8'i turizm, yüzde 25,2'si yiyecek - içecek sektörleri, yüzde 26,8'i de kendi işim  şeklinde cevapladı.

"İş aramada hangi yöntemleri kullandınız?" sorusuna ise katılımcılar şu şekilde cevap verdi; yüzde 38,1 internet, yüzde 3,7 gazete ilanları, yüzde 27,2 işkur aracılığı ile ve yüzde 31 tanıdık aracılığı ile.

Ankette sorular "CV" hazırlamayı biliyor musunuz? sorusuna "evet" diyenlerin oranı yüzde 61,2, "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 38,9 olarak gerçekleşti. Anket sonuç kitapçığına bu durum; "Ankete katılan gençlerin çoğunluğunun eğitimli olup, yüzde 38,9'unun CV hazırlamayı bilmemesi çarpıcıdır" şeklinde geçti.
"İş hayatının beklediği/aradığı sertifikalara sahip misiniz?" sorusuna ise gençlerin yüzde 42,8'i "kısmen", yüzde 29'u "evet", yüzde 28,3'ü de "hayır" karşılığını verdi.

"Yabancı dil sertifikanız var mı?" sorusuyla karşılaşan gençlerin yüzde 91,9'u "hayır", yüzde 8,1'i de "evet" cevabını verdi.

"Girişimcilik sertifikanız var mı?"  sorusuna ise ankete katılan gençlerin yüzde 86,9'u "hayır", yüzde 13,1'i ise "evet" diye cevap verdi.

"Bilgisayar kullanmayı biliyor musunuz?" sorusunun da sorulduğu ankete katılan gençlerin yüzde 75,2'si "evet", yüzde 17,8'i "kısmen", yüzde 7'si ise "hayır" yanıtını verdi.

Katılımcılara, "Sizce Van'da hangi sektörde istihdam açığı vardır?" sorusu da yöneltildi. Bu soruya gençlerin yüzde 42'si yiyecek-içecek hizmetleri şeklinde yanıt verirken, yüzde 33,2'si turizm sektörü diye cevap verdi. Giyim-tekstil diyenlerin oranının yüzde 14,6'da kaldığı ankette, teknik diyenlerin oranı da yüzde 10,2 olarak gerçekleşti.

"Projemiz kapsamında hangi mesleki kurslarımıza katılıp sertifika almak istersiniz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 42,2'si aşçılık, yüzde 34,4'ü ön büro (resepsiyonistlik), yüzde 19'u garsonluk ve yüzde 4,4'ü de kat elemanlığı karşılığını verdi.

"Sizce piyasada hangi sektörde kalifiye eleman ihtiyacı vardır?" sorusuna ise gençlerin yüzde 38,1'i turizm ve otelcilik işletmeciliği, yüzde 28,4'ü aşçılık, yüzde 23,1'i garsonluk ve yüzde 10,4'ü de "diğer" diye cevap verdi. Ankete katılan işsiz gençlere son olarak, "Kurumumuza ilerleyen süreçte hangi alanlarda mesleki kurs açmamızı önerirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya da katılımcıların yüzde 51,1'i pastacılık, yüzde 18,4'ü fotoğrafçılık, yüzde 14,3'ü kuaförlük, yüzde 7,7'si moda tasarım-dikiş, yüzde 7'si güvenlik kursu, yüzde 4'ü çocuk bakıcılığı ve yüzde 3,7'si de yaşlı bakımı şeklinde oldu.

İŞVERENLERLE ANKET

Aynı çerçevede işveren kesimi ile de anket yapıldı. 160 işveren ile yüz yüze görüşme tekniği ile yapılan ankete göre, anketlerin 6'sının çeşitli nedenlerle hatalı görülüp değerlendirmenin 154 ankete göre yapıldığı belirtildi. İşverenler ile yapılan anketle hangi işyerinde, hangi alanda personel ihtiyacı olduğu ve ne tür nitelikte personel aradıklarının tespit edilmeye çalışıldığının ortaya konmak istendiği belirtildi.

Anket düzenlenen işverenlerin eğitim düzeyi sonuç raporuna göre şu şekilde ortaya kondu; Lise mezunu yüzde 37, ilköğretim mezunu yüzde 26, üniversite  mezunu yüzde 20,1, cevap vermeyenler yüzde 16,9.

İşverenlere sorulan "Projemizden ve proje faaliyetlerimizden, eğitimlerimizden, kurslarımızdan haberdar mısınız?" sorusuna yüzde 71,4 "hayır" cevabı verirken, yüzde 28,6'sı "evet" yanıtını verdi.

"Projemizden hangi yollarla haberdar oldunuz?" sorusuna işverenlerin yüzde 46,7'si afiş-broşür, yüzde 13,3'ü sosyal medya, yüzde 4,4 tv-radyo programı - reklam, yüzde 2,2 yerel-ulusal gazete haberi-reklam ve diğer yüzde 33,3'ü de diğer cevabını verdi.

Anket sonuç kitapçığına göre, "AB mali yardımları, destek fonları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen cevap oranları da şu şekilde oldu; Olumlu yüzde 90,9, fikrim yok yüzde 5,2, olumsuz yüzde 3,9.

"Kamu kuruluşları ile STK'ların mesleki yeterlilik kazandırma konusundaki mevcut çalışmalarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, ankete katılan işverenlerin yüzde 47,7'si "evet", yüzde 33,8'i "hayır" ve yüzde 18,5'i de "kısmen" karşılığını verdi.

Anket sonuç kitapçığında yer alan bilgilere göre; işverenlere sorulan diğer sorular ve alınan cevaplar da şu şekilde oldu;

Soru; "Sizce hangi konu/alanlarda mesleki kurs-seminer-staj-eğitim çalışmaları yapılmalı ya da bu çalışmalar arttırılmalı mıdır?"
 

Cevaplar; Aşçı yetiştirme kursları yüzde 44,7, servis elemanlığı (garsonluk) yüzde 34,9, ön büro (resepsiyonist) yüzde 7,2 ve hepsi yüzde 13,1.
 

Soru; "İşinizi yaparken öncelikli hedefiniz nedir?"
 

Cevaplar; Marka olmak yüzde 65,8, para kazanmak - kâr sağlamak yüzde 23, sadece kendimin, ailemin ve çalışanlarımın geçimini sağlamak yüzde 11,2.
 

Soru; "Bir işletmenin uzun yıllar sürekliliği neye bağlıdır?"
 

Cevaplar; İyi hizmet anlayışına sahip olmak yüzde 67,5, müşteri memnuniyeti sağlamak yüzde 23,4, ucuz hizmet ile kâr amacı sağlamak yüzde 1,3 ve hepsi yüzde 7,8.
 

Soru; "İş yerinizin araç-gereçleri, fiziki ortamı sektörün standart kurallarına uygun mudur?"
 

Cevaplar; Uygundur yüzde 90,2, kısmen uygundur yüzde 9,2, uygun değildir yüzde 0,7.
 

Soru; "İş yerinizin personel yeterliliği sektörün standart kurallarına uygun mudur?"
 

Cevaplar; Uygundur yüzde 84,1, kısmen uygun yüzde 12,6, uygun değildir yüzde 3,3.
 

Soru; "İş yerinize çalışan alırken hangi yaş aralığını tercih edersiniz?"
 

Cevaplar; "18-29 yaş yüzde 51,7, 18-25 yaş yüzde 30,2, 18-35 yaş yüzde 15,4 ve 18-40 yaş yüzde 2,7.
 

Soru; "Personel alırken kriteriniz nelerdir?"
 

Cevaplar; Mesleki yeterlilik yüzde 83,8, eğitim durumu yüzde 11, ucuz maliyet yüzde 2,6, akrabalık ya da eş dost isteğiyle yüzde 2,6.
 

Soru; "İş yerine personel alırken mesleğe uygun olarak kendiniz yetiştirme yöntemini kullanır mısınız?"
 

Cevaplar; Evet yüzde 68,4, kısmen yüzde 19,7, hayır yüzde 6,6, bazıları uygun yüzde 5,3.
 

Soru; "Sektörde kalifiye eleman yetersizliği var mı?"
 

Cevaplar; Evet yüzde 97,4, hayır yüzde 2,6.
 

Soru; "Sektörde kalifiye eleman yetersizliğini neye bağlıyorsunuz?"
 

Cevaplar; Mesleki eğitim uygulama alanında yetişmemelerine yüzde 61,6, alanda yetişen tecrübeli elemanların göç ederek turistik bölgelerde ve büyükşehirlerde çalışmaya gitmesi yüzde 20,5, emeğin ve işgücünün ucuza mal edilmesine yüzde 12,6 ve işe alımlarda mesleki yeterlilik yerine akraba - yakınlık ilişkisiyle eleman alımı yapılmasına yüzde 5,3.
 

Soru; "Sizce ilimizde, projemizde uyguladığımız gibi, eğitim merkezine ihtiyaç var mıdır?"
 

Cevaplar; "Evet yüzde 94,8, hayır yüzde 4,6, kısmen yüzde 0,7.
 

Soru; "İş yerinizde personel ihtiyacınız var mıdır?"
 

Cevaplar; Hayır yüzde 69,3, evet yüzde 30,7.
 

Soru; "Hangi yollarla personel arıyorsunuz?"
 

Cevaplar; İlanla arıyoruz yüzde 61,4, eş - dost aracılığıyla yüzde 21,6, İş-Kur'dan talep ediyoruz yüzde 16,3 ve esnaf - sanatkarlar odasına kayıtlı kişilerden arıyoruz yüzde 0,7.
 

Soru; "Personel ihtiyacınızı "GEnç İstihdamın Turizm Sektöründe Yaygınlaştırılması" Projesi çerçevesinde açılan kalifiye eleman yetiştirme eğitim merkezindeki elemanlardan karşılamayı düşünür müsünüz?"
 

Cevaplar; Evet yüzde 86,3, kısmen yüzde 11,8, hayır yüzde 2.

HABER: Adil HARMANCI 

KAYNAK: PRESTİJ GAZETESİ

Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir