Tuşba Belediyesi'nden çocuk istismarı seminerleri

Tuşba Belediyesi'nden çocuk istismarı seminerleri
Van merkez Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce çocuk istismarı ve ihmalini engellemek ve bu sorunları en aza indirgemek, toplumda farkındalık oluşturmak amacı ile seminerler verilmektedir.
Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği ve Van Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin de desteklediği seminerler son bir ayda 30 mahallede günde 2 oturum olmak üzere yaklaşık 750 aileye ulaştı. Son yıllarda çocuk istismarı ve ihmalinin giderek artması ve bu nedenle her bin çocuktan biri fiziksel istismara uğramaktadır. Bu nedenle Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği destekleri ile uzman psikologlarla Tuşba ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ailelere 'Çocuk İstismarı ve İhmali'ne yönelik seminerler veriyor. Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gül Ebinç; “Çocukluk çağı travmaları içinde çocuk istismarı yenilenebilirliği, çocuğa genellikle en yakınları tarafından yapılıyor olması nedeniyle bizler anneler ile bir araya gelmekteyiz. Tanımlanması ve tedavi edilmesi en zor olan travma olarak nitelendirilen 'Çocuk İstismarı'nın sebeplerinin arasında; Aile içi şiddet ve mutsuz evlilik, sosyoekonomik durumun düşük olması, üvey anne veya baba, geleneksel aile yapısında fiziksel cezanın kabulü gibi nedenleri sıralayabiliriz. Bunların yanı sıra, anne-babalarda ilaç veya alkol bağımlılığı ile psikolojik sorunların varlığı ise, istismar riskini artırmaktadır” dedi.

Gül Ebinç; “Bildiğiniz gibi çocuk istismarı hem yerel basında hem de ulusal basında gördüklerimiz bizi çok üzüyor. Bir öğrenci suç işlediği zaman onu disiplin kuruluna sevk edip en ağır ceza olan okuldan uzaklaştırma cezası veriliyor. Eğer bu öğrencileri eğitip, eğitime kazandıramıyorsak, o bireyi topluma kazandıramıyorsak o kurumda bazı birimler çalışmıyor demektir. İstismarın kız çocuklarında daha fazla görüldüğünü, bunu önlemek için çocukları okulda tutmak, kız çocuklarının okullaşma oranını artırmak gerekmektedir. Yerel yönetimler olarak sorunun kökenini ortadan kaldırabilecektir. Herkes üzerine düşeni zamanında ve net olarak yapmalıdır. Herkes görevini tam anlamı ile gerçekleştirirse bu durumlarla karşı karşıya kalmayız. Bizler, Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak Van Kamu Hastaneleri Birliği ile bu konuya çok önem veriyoruz. Bu konuda yaşanılan sorunları en aza indirgemek amacı ile Van merkez Tuşba ilçe sınırlarımızda bulunan 30 mahallemizde seminer gerçekleştirdik. Bu seminerlerimizde çocuk istismarına yol açan sebepleri ve çözüm yollarını kadınlarımıza anlatıyoruz ve bu durumda olan çocuklarımızı anlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Çocuk istismarı fiziksel, cinsel, duygusal ve ihmal olarak dörde ayrıldığını ifade eden Ebinç, “İhmal çocuk üzerinde; gelişim geriliği, sağlık problemleri, davranış problemleri, iletişim problemleri, yalnızlık ve korunmasızlık hissi, alkol-madde bağımlılığı ve suça yönelme riski gibi etkiler bırakır. En fazla karşılaşılan istismar duygusal istismardır ama bunu anlamak çok zordur. Bir çocuk; tıbbi destekten mahrumsa, okul devamsızlığı bir anda artmaya başlamışsa, sürekli kötü- kirli giyiniyor ve kötü kokuyorsa, aşırı derecede zayıf düşmüşse, yemek ve ya para için yardım istemeye başlamışsa, aniden iş bulup çalışmaya başlamışsa, hobi ve alışkanlıklarında ani değişimler başlamışsa, sigara, alkol ve madde kullanımı başlamışsa, kendine zarar verme davranışı sergilemeye başlamışsa ihmal edilmiştir diyebiliriz. Bizim tek çabamız çocuklarımızı bu durumlardan uzak tutup onları topluma kazandırmaktır'' ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, mahremiyet, mahrumiyet, terbiye, ırz, namus, haya kelimelerinin anlamlarına değinerek son günlerde çocuklara yönelik artan cinsel istismar konusu üzerinde durdu. Özgökçe, “Eğer bugün kıyamet kopacaksa bunun iki sebebi olabilir. Birincisi ruyi zeminde bu ölüm makinelerinin bıraktıkları yetim çocuklar ve yine ruyi zeminde çocuklara karşı işlenen istismar suçlarından dolayı kıyamet kopacaktır. Yapılan tüm iyileştirmelere ve alınan tüm önlemlere rağmen ülkemizde çocuğa yönelik kötü muamelenin bütünüyle önlenememiş olması hepimizi derinden üzmektedir. Çocuğa yönelik kötü muamele, çocuklara fiziksel ve duygusal anlamda yanlış davranılması, cinsel istismar, ilgisizlik ve ihmalkarlık maalesef dünyadaki tüm ülkelerin sorunudur. Çocukların istismar ve taciz edilmelerinin etkileri tüm hayatları boyunca aşılamaz sonuçlar doğurmaktadır. Başta aile olmak üzere çevre, belediyeler, devletin kurumları, sivil toplum, akademi, uluslararası kuruluşlar, özel sektör, her birimiz, çocukların ve doğal olarak toplumun geleceği konusunda sorumluluk taşımaktayız” ifadelerini kullandı.