ÖZGÖKÇE’ NİN ANNELER GÜNÜ MESAJI - VAN HABERLERİ

ÖZGÖKÇE’ NİN ANNELER GÜNÜ MESAJI - VAN HABERLERİ
VAN HABER - Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, “Anneler Günü” münasebeti ile yayımladığı mesajda; “Dünyanın en değerli varlığı olan saygıdeğer annelerimizi sevgi, saygı ve en derin muhabbetlerimle selamlıyorum’’ dedi.
Başkan Özgökçe sözlerine şu şekilde devam etti: “Herbirimizin sebebi vücüdumuz olan tüm annelerin “Anneler Günü”nü tüm ruhu canımızla tebrik ederiz. Muhabbetin, şefkatin, sevginin ve sadakatin yeryüzündeki timsalleri olan annelerin dünyevi hiç bir karşılık beklemeksizin dokuz ay karnında taşıdığı yavrusunu bin bir sancıyla doğurdukları, göz bebekleri gibi bakarak, gece gündüz demeden bin bir sıkıntılarla yetiştirdikleri evlatların mutluluklarını, mürüvetlerini görmeleri onlara dünyalara bedeldir. Huzur ve bereket bulmak isteyenler, annelerine karşı sevgi ve saygıda asla kusurda bulunmamalıdır. Yaşıyorsa şayet hemen annenizin elini öpmek ve duasını almanın tam zamanıdır. Hadisi şerifte olduğu gibi “Cennet annelerin ayakları altındadır” bizler hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur etmek istiyorsak Annelerimize hak ettikleri değeri verip ve her günü anneler günü bilip ona göre davranmalıyız. Asla onlara öf bile dememeliyiz.

Anneler aynı zamanda sağlıklı ve uzun süren ailelerin oluşumunun da teminatı olması sebebiyle toplum sağlığı ve saadeti üzerinde derin hakları var ve Anneler huzurlu toplumların baş mimarlarıdır. Evet dünyada en yüksek hakikat, peder ve vâlidelerin evlâdlarına karşı şefkatleridir. Ve en âlî hukuk dahi, onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünki onlar, hayatlarını Kemal-i lezzetle evlâdlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyle ise, insaniyeti sukut etmemiş ve canavara inkılab etmemiş herbir veled; o muhterem, sadık, fedakâr dostlara hâlisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalblerini hoşnud etmektir” dedi.

“AMCA VE HALA, PEDER HÜKMÜNDEDİR; TEYZE VE DAYI, VALİDE HÜKMÜNDEDİR”

Başkan Özgökçe’nin açıklamasının devamında ise, “Aranızda bahtiyar olmak isteyen, mutlaka anne ve babanın, dede ve ninenin, amca ve halanın, dayı ve teyzenin ve kayınvalide ile kayınpederin hak ettikleri değeri, hürmeti, sadakati ve saygıyı kendilerine göstermeyi hayatının bir düsturu bilmelidir. Sen vâlideynine hürmet etmezsen, senin evlâdın dahi sana hizmet etmeyecektir. Eğer âhiretini seversen, işte sana mühim bir define; onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen, yine onları memnun et ki, onların yüzünden hayatın rahatlı ve rızkın bereketli geçsin. Evet hastalara bakmak ehl-i iman için mühim sevabı vardır.

Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek, sünnet-i seniyedir; keffaret-üz zünub olur. Hadîste vardır ki: "Hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür." Bahusus hasta, akrabadan olsa, hususan peder ve vâlide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevabdır. Hastaların kalbini hoşnud etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır o evlâd ki; peder ve vâlidesinin hastalık zamanında, onların seri-üt teessür olan kalblerini memnun edip hayır dualarını alır. Evet hayat-ı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve vâlidesinin şefkatlerine mukabil, hastalıkları zamanında kemal-i hürmet ve şefkat-i ferzendane ile mukabele eden o iyi evlâdın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı, hattâ melaikeler dahi "Mâşâallah, Bârekâllah" deyip alkışlıyorlar.

Vâlideyn ve evlâda muhabbet-i meşruanın neticesi: (Nass-ı Kur'an ile) Cenab-ı Erhamürrâhimîn, onların makamları ayrı ayrı da olsa yine o mes'ud aileye safi olarak lezzet-i sohbeti, Cennet'e lâyık bir hüsn-ü muaşeret suretinde, dâr-ı bekada ebedî mülâkat ile ihsan eder” şeklinde konuştu.

Başkan Özgökçe’nin açıklamasının sonunda ise, “Tuşba Belediyesi olarak her kıydığımız nikahta; sağlıklı, güçlü ve parlak bir gelecek için evliliklerde anne ve baba adaylarımızın bundan sonra iki baba ve iki anneleri olduklarını ve buna göre kayın valide ve kayın pederlerine öz anne ve babaları gibi bilip ona göre davranmaları durumunda daha uzun ve sağlıklı ailelerin temelleri atılacağını vurguluyor, annelerimizi bir gün değil, bir ömür boyu anarak birlikte yaşamalıyız.

Varlık sebebimiz olan dünyanın tüm güzelliklerine layık olan tüm annelerin “Anneler Günü”nü tüm ruhu canımızla tebrik eder, sağlık, afiyet ve evlatlarıyla her iki cihanda mutluluklar diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.