TOPLUMSAL CİNSİYET-CİNS BİLİNCİ EĞİTİMİ - VAN HABERLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET-CİNS BİLİNCİ EĞİTİMİ - VAN HABERLERİ
Van’ınİpekyolu Belediyesi Kadın Kurulu tarafından iki günlük ‘Toplumsal Cinsiyet-Cins Bilinci’ eğitimi verilmeye başlandı.
İpekyolu Belediyesi Kadın Kurulu tarafından Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iki günlük ‘Toplumsal Cinsiyet-Cins Bilinci’ eğitimine İpekyolu Belediyesi Eş Başkanı Aygül Bidav, belediye kadın meclis üyeleri ve belediye kadın çalışanları katıldı. Burada bir konuşma yapan İpekyolu Belediyesi Eş Başkanı Aygül Bidav, bu eğitimin kadın belediyeciliğinin geliştirilmesi amacıyla hazırlandığını söyledi.

Yerel yönetimlerde demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü yönetim anlayışını uygulamak amacıyla eğitimin hazırlandığını ve kadının örgütlü duruşunu ortaya koymak, iletişimi güçlü tutmak, kadın ağını güçlü kılmayı amaçladıklarını belirten Bidav, kentte hizmet üretirken emeğin, düşüncenin ve yaşamın kolektifleştiği bir ortam oluşturmak amacıyla belediye hizmetlerinin tamamında kadın bakış açısının yansıtılmasını hedeflediklerini açıkladı. Bidav, "Verilen toplumsal cinsiyet eğitim, sosyal yönden kadın ve erkeğe verilen rolleri, dayatılan sorumlulukları irdelemek, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, kadınların kentsel kararlarda etkili olabildiği ve sosyo ekonomik hayata etkin katılabildiği bir kent için gerekli düzenlemelerin yapılması adına son derece önemli ve gerekli bir eğitimdir.

Evde ve sokakta şiddete uğrayan kadınların öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle gerekli mekanizmaları oluşturmak, kadına yönelik şiddetle mücadele için toplumsal cinsiyet bakış açısı temelinde farkındalık eğitim programları ile kadınların güçlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu eğitim ile kadın erkek eşitliğini sağlamak, belediyenin tüm plan ve projelerinde, kadın erkek eşitliğine yapacağı etkiyi değerlendirmek, tüm kentsel hizmetlerde eşitlik perspektifini geliştirmeyi hedeflemekteyiz"
diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından iki gün sürecek eğitimler verilmeye başlandı.