ŞEKER-İŞ SENDİKASI FLAŞ KADRO AÇIKLAMASI - VAN HABERLERİ

ŞEKER-İŞ SENDİKASI FLAŞ KADRO AÇIKLAMASI - VAN HABERLERİ
Şeker-İş Sendikası Erciş Şube Başkanı Yavuz Şahin, İş-Kur aracılığıyla şeker fabrikalarına sıfırdan kadrolu eleman almasına büyük tepki gösterdi.
Sendika binasında açıklamalarda bulunan Şahin, Erciş Şeker Fabrikası’nda yıllardır geçici işçi olarak çalışan 247 arkadaşına kadro verilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye şeker fabrikalarına yıllarını veren binler, ülkemiz için alın teri döker, ekmek paramız için çalışırız, isteriz ki bacamız tütsün, soframızda aş olsun, ekmek olsun. Çocuklarımız sağlıklı ve gelecek kaygısı duymadan büyüsün. Bugün şeker fabrikalarına dışarıdan elaman alınacağına dair alım ilam mevcut ve şeker sanayinde yıllardır çalışan muvakkat işçiler olarak, bizler tecrübemizin, emeğimizin ve umutlarımızın yok edildiğine şahit oluyoruz. Bu hak kaybının önüne geçilmesini istiyor, her türlü fedakarlığı yapacağımızı beyan ediyoruz. Şeker çalışanları olarak üretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve iş barışımızın bozulmaması için biz geçici işçilere kadro verilmesini talep ediyoruz.

İş yerlerimiz ile aramızda yer alan ‘taşeron barikatı’ artık kalkmalı, kadrosuz çalışma son bulmalıdır. Çalışma hayatını geliştirmek için biz çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam oluşturmak, çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu sağlandığı takdirde sosyal güvenlik şemsiyesi altında herkesi korumayı hedefleyen sosyal devlet anlayışı da Türk çalışma hayatında gerçek manasını bulmuş olacaktır.

Aksi halde; 2014’ün gelişen ve büyüyen Türkiye’si, çalışanına sahip çıkmayarak ivmesini arttırabilecek midir? Dahası, bu hukuk devletinde toplumsal eşitsizliğe maruz bırakılan geçici işçilerin kadro hakkı elinden alınarak hakkaniyet sağlanmış olacak mıdır? Unutmayınız ki, oluşturduğu milyonlarca katma değeri tekrar bu ülkeye kazandıran şeker sanayisidir. Ülkenin dört bir köşesinde yerli hammaddemizi kullanarak ithalata meydan vermeden milli şekerimizi üreten şeker sanayi emekçileridir.

Bu vicdani ve milli sorumluluk çerçevesinde ülkemizin en büyük kuruluşlarından şeker sanayimize gerekli kadroların tahsisi ve bu kadrolara geçici işçi statüsündeki çalışanlardan atama yapılması konusundaki aciliyet nedeniyle gerek üreticilerin şeker pancarı üretiminden vazgeçmelerinin engellenmesi, gerekse de oluşturulan katma değer kaybının önüne geçilmesi bakımından tüm üretici ve çalışanlarımızı müteşekkir kılacaktır. Bu nedenle geçici işçilerimize kadro verilmesini talep ediyoruz”
ifadelerinde bulundu.