Seçmen kütüklerinin verileceği partiler belli oldu

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu sürecinde seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüklerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seçmen kütüklerinin verileceği partiler belli oldu

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu sürecinde seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüklerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Habervan Editör
Habervan Editör
16 Şubat 2017 Perşembe 09:41
Seçmen kütüklerinin verileceği partiler belli oldu

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu sürecinde seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüklerine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 47. maddesinin dördüncü fıkrasında, seçmen kütüklerinin seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partilerin genel merkezlerince veya yetkilendirilmiş il veya ilçe başkanlarınca istenildiğinde, YSK tarafından belirlenen giderin maliye veznesine yatırılmak ve makbuzu ibraz edilmek koşuluyla bir seçim döneminde iki defadan fazla olmamak üzere ilçe seçim kurulu başkanınca bilgisayar ortamında veya liste düzeyinde imza karşılığı yetkili kişiye verileceği öngörüldüğü belirtildi.

SEÇMEN KÜTÜĞÜ VERİLECEK PARTİLER

Seçmen kütüğü verilebilecek olan siyasi partilerin, kanun gereği seçimlere katılabilme yeterliliğine sahip olmaları gerektiği ifade edilen kararda, YSK'nın 11 Şubat'ta 2017 tarih ve 2017/75 sayılı kararıyla seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisine seçmen kütüğünün verileceği bildirildi.

"Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun, Yurt Dışı Sandık Kurullarının, Yurt Dışı Temsilciliklerde Oyları Saklamak ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ulaştırmakla Görevli Sandık Kurulları ile Yurt Dışı Oyların Sayım ve Dökümü ile Görevli Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Yurt Dışında Oy Verme İşlemlerine İlişkin Karar"da ise yurt dışında oy verme işlemleri ve ilgili kurulların görevlerine ilişkin esaslar genelge ile düzenlendi.

Buna göre, temsilciliklerde oy kullanma gün sayısı ve başlangıç günü o ülkedeki seçmen sayısı gözetilerek her bir temsilcilik için YSK tarafından tespit edilecek. Oy kullanma saatleri yerel saatle 09.00'da başlayıp 21.00'de sona erecek.

Anayasa değişikliği halk oylamasında yurt içinde 16 Nisan Pazar günü, yurt dışında ise 27 Mart-9 Nisan tarihlerinde oy kullanılacak.

Seçim araç ve malzemeleri, dış temsilcilikler ve Türkiye arasında diplomatik kargo ya da kurye yöntemiyle ve mümkün olan yerlerde THY vasıtasıyla, belirlenen temsilciliklerde ve aşamalarda kiralanacak uçakla, yurt içinde PTT Kargo veya THY vasıtasıyla taşınacak.

SİYASİ REKLAMLARA YÖNELİK KARAR

Öte yandan, medya hizmet sağlayıcıları, halk oylamasının başlangıç tarihi olan 16 Şubat 2017 tarihinden oy verme gününden önceki 24 saate kadar (14 Nisan 2017 Cuma günü, saat 24.00) olan sürede siyasi reklam yayınlayabilecekler.

Siyasi partilerin siyasi reklamlarında Türkçe'nin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek. Siyasi partilerin verecekleri siyasi reklamlarda, Türk Bayrağı ve dini ibareler kullanılamayacak.

Medya hizmet sağlayıcılarının, bu görevi yerine getirirken demokratik toplum düzeni gereklerine uygun bir seçim yapılabilmesi için, partilere siyasi reklam tahsisi yaparken tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun hizmet sunmaları gerekecek.

Siyasi reklam yayınlarının 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesi ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 5 ve 7. maddelerinde yer alan yayın hizmeti ilkelerine uygun olması gerekecek.

Aynı reklam kuşağında, birden çok partinin siyasi reklam yayınlanmasını istemesi halinde, istekliler arasında kura çekilerek o reklam kuşağında yayınlanacak siyasi reklamlar tespit edilecek, yayın dışında kalanlara ise istek halinde bir sonraki reklam kuşağında yayınlanması için öncelik verilecek.

Medya hizmet sağlayıcıları, yayınlayacakları siyasi reklamlarda, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 10. maddesi hükmünde yer alan esaslara tabi olacak ve reklamlardan ayrı olarak siyasi reklam kuşağı düzenleyemeyecek.

Bir medya hizmet sağlayıcısında yayınlanacak siyasi reklamların ücreti, siyasi partilere göre değişkenlik göstermeyecek.

Halk oylamasının başlangıç tarihi olan 16 Şubat 2017'den yayın yasaklarının başlayacağı oy verme gününden önceki son 24 saate kadar (14 Nisan 2017 Cuma günü saat 24.00) olan sürede medya hizmet sağlayıcıları tarafından yayınlanacak siyasi reklamların Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda RTÜK tarafından izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi gerekecek.

TRT ile ulusal düzeyde yayın yapan bütün özel radyo ve televizyon kanalları ayrım gözetilmeden izlenerek siyasi reklam yayın ilkelerine aykırılığın tespiti halinde düzenlenecek raporlar, halk oylaması dönemi içerisinde RTÜK tarafından değerlendirilip, her haftanın perşembe günleri saat 17.00’ye kadar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına sunulacak.

Yerel düzeyde yayın yapan radyo ve televizyon kanallarının siyasi reklam yayın ilkelerine aykırılığının tespiti halinde, RTÜK tarafından düzenlenecek raporların, yayın kuruluşunun merkezinin bulunduğu yer ilçe seçim kurulu başkanlığına bekletilmeden gönderilecek.

ÖZEL TELEVİZYON VE RADYOLAR BELİRLENDİ

YSK, ayrıca, ulusal düzeyde yayın yapan özel televizyon ve radyoları belirledi. YSK'nın kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Kurula bu konuda yetki verdiği belirtildi.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 3. maddesinde, "bölgesel yayın", "ulusal yayın" ve "yerel yayın" tanımlarının yapıldığı anımsatılan kararda, yayının yapıldığı yer kavramından, yayın yönetim ve merkezinin bulunduğu yerin anlaşılması gerektiği belirtildi.

Kararda, bu ölçütlere göre Türkiye'de ve Türkiye'ye yönelik ülke çapında Türkçe yayın yapan özel televizyonlar ve radyolar şöyle sıralandı:

"Show TV, Haber Türk, CNN Türk, Kanal D, Kanal 7, Fox, TV Net, NTV, Star TV, ATV, 24, Flash TV, Ulusal Kanal, Kültürtürk TV, Koza, Manisa Medya TV, Akit TV, Abant TV, TV 5, TV 19, 360 TV, TV 79, Bahartürk, Ülke TV, Kanal 28, Kanal Fırat, Pamukkale, Diyar TV, Kanal B, Yurt TV, (Artı)1, Em TV, GTV, Haberaks, Hilal TV, 38 Kent TV, Bitlis TV, FM TV, Kaçkar Yıldız, Aksu TV, T Türkiyem, Kanal Çay, Kanal Yalova, Vizyon Türk TV, Karadeniz TV, TV 6, Kudüs TV, Bengü Türk TV, Mavi Karadeniz TV, TV Kayseri, Kanal 3, Meltem TV, Mesaj, TV 1, Karadeniz Türk, NTV Avrupa, 4 Eylül TV, Rumeli TV, Adana TV, Cem TV, Ege Türk, Eurostar, Kanal T, Tek Rumeli TV, Akdeniz TV, Kanal Tek, TGRT Haber, a2, Ulusal 1, Kanal Urfa, Uzay Haber, A9, Medine, Dost TV, Yasin TV, KRT, Rehber, Halk TV, Yeni Kocaeli TV, E Haber, A Haber, TV 41, Mercan TV, S, Line TV, Kanal 16, BRTV, K 15, Kanal 56, Çay TV, ÇRT, Deha TV, Edessa TV, RTV 23, ER, Kanal F, Gaziantep Olay TV, Gelişim TV, HRT Akdeniz, AKRT, Kanal 32, Kanal 33, TV A, Beyaz TV, Ekim TV, Kanal 26, Demokrat TV, Kanal 42, Sivas SRT, Eskişehir Süper TV (ES TV), TV 52, Olay TV, Kanal G28, Bursa TV, Kanal 58, Anadoluda Vuslat, Vizyon 58, AS TV, MSBC Kanal 2000, Ton TV, Kanal V, DRT Denizli, Kanal 68, Zile TV, Ege TV, Kon TV, Kanal A, Kadırga TV, Kanal 5, Köy TV, Kaçkar TV, Best FM, Radyo D, Moral FM, Radyo 7, İstanbul FM, Uhud FM, Semerkand Radyo, Show Radyo, TGRT FM, Radyo A Haber, NTV Radyo."

YSK, ayrıca halk oylamasında yurt içi ile yurt dışı seçmen kütüğünün güncelleştirilmesi usul ve esaslarını da belirledi.

Buna göre, halk oylaması için güncelleştirme yapmak amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listeleri; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt Sisteminden alınan, Türkiye'de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtlar, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra askıya çıkarılan listeler olacak.

Yurt içi seçmen kütüğü, muhtarlık bölgesi askı listeleri 18 Şubat 2017 Cumartesi saat 08.00'de askıya çıkarılacak, 26 Şubat 2017 Pazar saat 17.00'de askıdan indirilecek.

Yerleşim yeri değişikliği nedeniyle seçim çevresi değişen ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemleri yeni durum esas alınarak yapılacak.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan, yurt dışında yerleşik ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtlar, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra dış temsilcilik görev çevresi esas alınarak Yurt Dışı Seçmen Kütüğü haline getirilen listeler olacak.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü, 18 Şubat 2017 Cumartesi Türkiye saati ile saat 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek, 26 Şubat 2017 Pazar Türkiye saati ile saat 17.00'de ilan sona erdirilecek.

YSK'nın halk oylamasına ilişkin aldığı kararlar, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, duyuru için Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile seçime katılma yeterliğine sahip siyasi parti genel başkanlıklarına da gönderilecek.

 
Son Güncelleme: 16.02.2017 09:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.