İMSAKİYE 2017
Ayet-i Kerime: Ali İmran Suresi 103’üncü ayet Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişileridiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.
Hadis-i Şerif: Peygamberimiz buyuruyor ki: "Gece batıdan yönelip geldiği, gündüz de dönüp gittiği ve güneş battığı zaman oruçlu iftar eder." TİRMİZİ - Ömer b. Hattâb (R.A.)
29 Nisan 2017 günü Ramazan bayramı olarak kutlanacaktır.